BELGIË: – 24 uur lang hielden de Federale Wegpolitie en 141 lokale politiezones intensief snelheidscontroles. Ze controleerden bijna 1,4 miljoen (1.362.879) bestuurders. In 2,78% van de gevallen moest de politie een proces-verbaal opmaken. Dat is een beter resultaat dan bij de vorige flitsmarathon in april (3,81%), maar er blijft veel werk aan de winkel.

Resultaten flitsmarathon Politiezone Zennevallei: 268 overtredingen op 4038 voertuigen. Proficiat aan de 3770 bestuurders die zich aan de maximum toegelaten snelheid hielden!

Van woensdag 6 oktober 6:00 tot donderdag 7 oktober 6:00 heeft de politie in totaal op 546 plaatsen snelheidscontroles georganiseerd, zowel op autosnelwegen als secundaire wegen. De flitsmarathon, die vooraf werd aangekondigd, combineert handhaving en sensibilisering. De politie wil extra de aandacht vestigen op het gevaar van overdreven snelheid. Het blijft een van de hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen.

Tijdens de flitsmarathon zijn 1.362.879 bestuurders gecontroleerd, da’s meer dan tijdens de vorige editie. Procentueel ligt het aantal overtredingen lager: van 3,81% naar 2,78%. Dat is lichtjes hoopgevend, maar er is nog werk aan de winkel. In totaal werd van 176 bestuurders het rijbewijs ingetrokken (tegenover 179 in april).

De Federale en de Lokale Politie zetten zich permanent in om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ze organiseren verschillende activiteiten om mensen te sensibiliseren en ook grote controleacties. Later dit jaar is er nog een BOB campagne voorzien en een nationale actie rond ‘afleiding achter het stuur’.

UPDATE: Controles Politiezone Zennevallei
In de ochtend van 6 oktober werden zowel snelheidsmetingen gehouden in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Het ging steeds om straten die gekend zijn omwille van het hoog aantal verkeersongevallen. 2 083 voertuigen reden langs. 31 bestuurders werden hierbij betrapt op te snel rijden. In de namiddag werden de controles verder gezet. Daarbij werden nog eens 1 955 voertuigen gecontroleerd zowel in Beersel, Halle als Sint-Pieters-Leeuw. 237 bestuurders reden te snel en werden geregistreerd door onze camera. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 123 km/u op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw waar slechts 70 km/u is toegestaan.
De volgende dag werden opnieuw controles georganiseerd. Dit keer samen met de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en de diensten van de Sociale Zekerheid (RSZ). VLABEL scande meer dan 3 200 voertuigen. 30 vaststellingen werden gedaan in verband met niet-betaalde verkeersbelastingen. Meer dan 20 000 euro werd hieromtrent geïnd. Twee voertuigen werden tevens getakeld en dit voor een bedrag van 7 784 euro. De diensten van RSZ stelden op hun beurt vier inbreuken vast op zwartwerk, één inbreuk op illegale tewerkstelling en 3 op deeltijdse arbeid.

%d bloggers liken dit: