VLAAMS-BRABANT: – Verenigingen hernemen na de coronacrisis stilletjes aan hun activiteiten. Om hen hierbij financieel een duwtje in de rug te geven, heeft de provincie Vlaams-Brabant, samen met Vlaanderen en de Europese Unie, een corona-herstelfonds opgericht.

Wereldwijd zorgen de naweeën van de coronacrisis voor hinder”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. “Projecten, waarvoor al langer plannen waren, worden heel voorzichtig terug opgepikt. De onzekerheid van het voorbije anderhalf jaar zit daar voor veel tussen. Bovendien staat er een enorme druk op het voortbestaan van ons platteland. Er komen steeds meer woningen bij, landbouwgronden verdwijnen en de bevolkingsdichtheid stijgt.”

Met de steun vanuit het corona-herstelfonds geeft de provincie Vlaams-Brabant nieuwe projecten alle kansen. Dat kan gaan van de uitbreiding van trage wegen, de ontwikkeling van lokale voedselstrategieën, de opstart van een volkstuin tot projecten die erop gericht zijn de eenzaamheid tegen te gaan.

De steun kan oplopen tot maximum 65% van de totale projectkost.
Verenigingen kunnen hun project indienen tot en met maandag 21 februari om 16 uur.
Na goedkeuring kunnen projecten starten in het voorjaar van 2022.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/herstelfonds

%d bloggers liken dit: