toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoREGIO: – “Halle-Vilvoorde is een centrumregio die kampt met diverse grootstedelijke problematieken.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde, waarin de burgemeester van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde verenigd zijn, vraagt in aanloop van de verkiezingen aan de Vlaamse en federale overheid om in hun beleid deze specifieke context een duidelijke plaats geven door extra middelen te voorzien om de problemen, die hieruit voortvloeien, ten gronde en conform de bevoegdheden van het lokale bestuur, aan te pakken.

Belangrijkst eisen van Toekomstforum Halle-Vilvoorde:
– erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio
– toewijzing van mobiliteitsmiddelen op basis van objectieve criteria
– toegang tot de ‘smart-city’ middelen van de centrumsteden
– investeringssteun voor het uitbreiden van de scholeninfrastructuur in Halle-Vilvoorde, op maat van de regio toepasbaar
– uitwerking van een structurerende vliegwet die de vliegprocedures en het baangebruik vastlegt volgens de principes van billijke spreiding en op basis van aeronautische principes bij het opstijgen en het landen.
– versterking van het taalbeleid in functie van de integratie van nieuwkomers, bestrijding van werkloosheid, uitval uit de basisscholen en het secundair onderwijs
– uitbouw van een efficiënt, regio-specifiek en samenhangend veiligheidsbeleid in Halle-Vilvoorde
– flexibilisering van de mogelijkheden tot wonen in de kernen, op maat van de gemeenten
– inzetten op revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen
– inhaalbeweging op vlak van voorzieningen voor welzijn en zorg
– continuering van het ‘versterkt streekbeleid’

Memorandum Vlaamse en Federale regering (PDF) – klik hier

%d bloggers liken dit: