2017-02-01-blauwe-zone_ruisbroek_01RUISBROEK: – Op de gemeenteraad van donderdagavond werd vernomen dat voor de controle van de blauwe zone te Ruisbroek een externe firma aangesteld wordt, die controles zal uitvoeren buiten de controle-uren van de gemeenschapswachten.

De raad keurde hiervoor de voorwaarden van deze opdracht en de wijze van gunnen goed.
19 ja-stemmen (N-VA, CD&V, Gemeentebelangen), 10 neen-stemmen (PF, Vlaams Belang, Open Vld, sp.a), 2 onthoudingen (Groen).

Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit en Verkeer: “Sinds 01.02.2017 zorgen onze eigen gemeenschapswachten voor de controle en handhaving van de blauwe zone. Een grote meerderheid van de inwoners en bezoekers van Ruisbroek respecteren de afspraken. Uit respect voor zij, die de regels volgen, is controle en handhaving noodzakelijk, zodat ook zij die de regels niet volgen zich aanpassen.
2017-02-01-blauwe-zone_ruisbroek_05_parkeerschijfNog belangrijker is dat we hierdoor langparkeerders van buiten de gemeente kunnen weren, zodat die plaatsen opnieuw vrijkomen voor onze eigen inwoners en/of bezoekers van Ruisbroek. Sinds 4 maanden zijn er ’s nachts ook controles door een parkeerbedrijf. Omdat we stilaan in de reguliere routinewerking komen, heeft het gemeentebestuur nu beslist om vanaf 01.01.2020 de controles en handhaving voor 80% uit te besteden aan een parkeerbedrijf en 20% verder te zetten via onze eigen gemeenschapswachters. Zo komt er voor onze mensen tijd vrij om andere prioriteiten op te nemen, terwijl ze toch nog steeds vinger aan de pols houden op het terrein. Dat laatste is dan weer nodig en nuttig om het parkeerbedrijf vanuit de gemeentelijke diensten goed aan te sturen, zodat zij de filosofie van het gemeentebestuur volgen en we vermijden dat ze een eigen weg inslaan. Het goedgekeurde bestek voorziet de verderzetting van de huidige werking tot 31.12.2019 en de nieuwe werking vanaf 01.01.2020.


Vlaams Belang Leeuw over aanstellen extra parkeerbedrijf voor Ruisbroek
Eddy Longeval: “Sint-Pieters-Leeuw stelt een externe firma aan die controles zal uitvoeren op de blauwe zone te Ruisbroek. Dit is een huidige opdracht voor de gemeenschapswachten maar het N-VA/CD&V-gemeentebestuur wil de parkeercontroles, voornamelijk ’s nachts, opvoeren. De beslissing kost 144.000 €.
Vlaams Belang vindt dat zowel de extra controles zelf als het prijskaartje overbodig en onwenselijk zijn. In zijn tussenkomst haalde gemeenteraadslid Eddy Longeval aan dat er sinds de vorige legislatuur alleen maar repressieve maatregelen genomen zijn in Ruisbroek. Eerst was er de dure parkeerstudie en de installatie van de blauwe zone. Wie geen bewonerskaart(en) had diende te parkeren aan het station, de sporthal of het ocmw. Vermits die openbare parkings verzadigd geworden zijn zal het gemeentebestuur, samen met een privéfirma een betalende parkeertoren bouwen. En tot slot neemt het bestuur extra maatregelen door een privaat parkeerbedrijf in te schakelen.
Ruisbroek kampt met een groot mobiliteitsprobleem, de bewoners alsmaar strakker beteugelen zal geen oplossingen bieden en voedt alleen maar het gevoel van onbegrip en machteloosheid
” besluit het Vlaams Belang gemeenteraadslid.

%d bloggers liken dit: