RUISBROEK: – De beslissing dat het vredegerecht van Sint-Pieters-Leeuw zou opgeheven worden werd reeds meer dan een jaar geleden genomen maar vanaf 1 februari 2019 is het ook effectief zover.
2014-12-11-vredegerecht_Ruisbroek
Vanaf 1 februari 2019 wordt het Vredegerecht kanton Herne–Sint-Pieters-Leeuw opgeheven. De zaken van de zetel Sint-Pieters-Leeuw worden gevoegd bij het vredegerecht van het kanton Halle en deze van de zetel Herne bij het vredegerecht van het kanton Lennik.

Burgemeester Luc Deconinck: “De vrederechter is een aantal maanden geleden op rust gegaan. Het vredegerecht is blijven verder werken omdat het wettelijk zo moest. Maar vanaf 1 februari 2019 zal de opheffing ook effectief zijn. Er zullen geen plaatsvervangers meer moeten inspringen voor de afwezige vrederechter. Het vredegerecht wordt dan effectief overgebracht naar Halle.
Het gebouw komt dan leeg te staan en zoals we reeds beslist hadden gaat de gemeente het verkopen omdat we daar niet onmiddellijk een functie voor hebben. Dat is één van de zaken die ook opgenomen zijn in het nieuwe bestuursakkoord en die ons de mogelijkheid geven om te investeren in andere projecten die broodnodig zijn. Zoals in Ruisbroek de renovatie van de school de Wegwijzer.”

Zie ook artikel: 07/03/2017 – Vredegerecht Sint-Pieters-Leeuw sluit op termijn

%d bloggers liken dit: