2017-03-07-geensSINT-PIETERS-LEEUW: – Het kernkabinet keurde recent op voorstel van de Minister van Justitie Koen Geens de hertekening goed van de gerechtelijke kantons, zoals het in het regeerakkoord werd opgenomen. Een betere geografische verdeling van de kantons zorgt tegelijkertijd voor een betere verdeling van de werklast.

Ook het vredegerecht van Sint-Pieters-Leeuw verdwijnt op termijn.

In het justitieplan van Minister Geens werd een hoofdstuk gewijd aan de vredegerechten. Justitie kent immers een zeer hoog aantal gerechtsgebouwen, 187 vredegerechten met 229 zetels, en niet elke site wordt even frequent of efficiënt gebruikt.

De hertekening van de gerechtelijke kantons werd in eerste fase goedgekeurd op 23 december 2015. De eerste fase die de centralisering naar één zetel voor de kantons met twee of meer zetels betreft, is reeds in uitvoering: een twintigtal gebouwen zijn gesloten en een verdere centralisering volgt doorheen 2017.

De tweede fase gaat over het organiseren van gemeenschappelijke griffies in, voornamelijk, de stedelijke kantons. Deze interne organisatorische maatregel is in voorbereiding en zal vanaf zeer binnenkort gefaseerd in werking treden. Dit zal als voornaamste verandering voor de burger inhouden dat er één duidelijk loket komt per gebouw, in plaats van aparte loketten per vredegerecht. Dit maakt de dienstverlening voor de mensen duidelijker en toegankelijker aangezien ze niet meer op zoek moeten naar het loket van hun kanton.

Deze derde fase gaat over de hertekening van de kantons op basis van betere geografische verdeling en werklast. Deze omvangrijke oefening hield rekening met alle relevante factoren en werd nu finaal afgerond. (Zie het overzicht onderaan van sluitingen per arrondissement)

Een concrete timing van de sluitingen en herschikkingen wordt zo snel mogelijk opgemaakt.
De sluiting van 34 gebouwen zorgt enerzijds voor een betere inzet van middelen en personeel, en anderzijds een besparing op vlak van huur, onderhoud en facturen van nutsaansluitingen.
In de regio Halle-Vilvoorde betreft het Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Kraainem (was nog dubbelkanton).

Op de plaatsen waar gebouwen zullen sluiten, bestaat de mogelijkheid om zittingen ‘sous l’arbre’ te houden (bijvoorbeeld in gebouwen van de gemeente). In deze gevallen zal worden onderhandeld met de gemeente of één van hun gebouwen gebruikt kan worden voor periodieke zittingen.

Het globale plan vredegerechten, de eerste en deze derde fase samen, zorgt voor het afstoten van meer dan 60 gebouwen.

Minister Koen Geens: “De hertekening van de gerechtelijke kantons is een goede zaak om efficiënter om te gaan met de middelen. Door te besparen op de huur van een gebouw kunnen middelen elders worden ingezet. Voor de burger die alsnog een zitting wil laten plaatsvinden in een gemeente waar een gebouw werd gesloten, is er nog steeds te mogelijkheid om – na overleg met de gemeente – de zitting ‘sous l’arbre’ te laten doorgaan.

De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zullen in de toekomst terecht kunnen in het vredegerecht van Halle.
2014-12-11-vredegerecht_Ruisbroek 2014-02-20-bibliotheek_Zuun_Sint-Pieters-Leeuw
Wat er met de voormalige pastoriewoning (tot voor kort bibliotheek filiaal) in Zuun gaat gebeuren is nog niet bekend.
Dit gebouw ging omgebouwd worden tot vredegerecht ipv het oude vredegerecht aan de Villalaan in Ruisbroek.

Burgemeester Luc Deconinck: “In 2015 gaf men ons de zekerheid dat het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw zou behouden blijven. Deze plotse ommezwaai is absoluut niet fijn. We hebben het gevoel dat men ons aan het lijntje houdt”.

%d bloggers liken dit: