SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente plaatste de afgelopen weken 24 bewakingscamera’s op 8 verschillende locaties. Hiermee wil het gemeentebestuur de overlast verminderen en het veiligheidsgevoel bij de burgers verhogen. De camera’s zullen vanaf deze week volledig operationeel zijn.
2018-09-12-bewakingscamera_SPL (1)
Vaste bewakingscamera’s op openbare pleinen Sint-Pieters-Leeuw maakt al de hele bestuursperiode een prioriteit van het optreden tegen overlast, gaande van vandalisme en sluikstort tot drugsfeiten. Op een aantal openbare locaties is er sprake van dergelijke terugkerende problemen. De gemeenteraad van juni 2017 keurde een bestek goed om te investeren in vaste bewakingscamera’s als hulpmiddel voor politie en gemeenschapswachters om zo terugkerende overlastfenomenen nog efficiënter te kunnen aanpakken. Deze camera’s werden inmiddels geplaatst en treden deze week in werking.


Het gemeentebestuur voorziet 3 openbare pleinen van vaste bewakingscamera’s: het Weerstandsplein, het Kerkplein en het Gulden Bodemplein. Verder komen er ook bewakingscamera’s op de parking van het sociaal huis te Ruisbroek, de parking van het gemeentehuis en de parking van de Merselborre. Aan beide sporthallen komen ook camera’s, die eerder gericht zijn op het voorkomen van inbraak.
De camera’s zijn hulpmiddelen voor onze veiligheidsdiensten. Het zijn extra ogen, zodat onze diensten efficiënter kunnen ingezet worden. Ze vervangen geenszins veiligheidspersoneel!

Wat als het probleem zich zou verplaatsen?
Vaste camera’s springen vaak snel in het oog. Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat problemen zich eventueel kunnen verplaatsen naar plekken waar geen camera’s hangen. Om dit fenomeen tegen te gaan, besliste de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om 3 verplaatsbare verborgen camera’s aan te kopen. Deze zullen worden geplaatst op de meest gevoelige plaatsen op het vlak van sluikstorten, waar ze ook prioritair zullen worden voor ingezet. De camera’s zijn klein en makkelijk verplaatsbaar waardoor ze eenvoudig van de ene naar de andere plek kunnen worden gebracht. De ingebruikname wordt verwacht tegen het einde van dit kalenderjaar.

Privacy
De regels van de privacy worden uiteraard gerespecteerd. Enkel een beperkt aantal gemachtigde ambtenaren kunnen de beelden bekijken. De camera’s dienen enkel om het openbaar domein te filmen en niet voor het filmen van privé-eigendommen. Wanneer deze toch in beeld komen, worden deze zones digitaal afgedekt. Verder werden er borden geplaatst op elke weg aan een gemeentegrens, waarin de bezoeker verwittigd wordt dat hij eender waar op het grondgebied van de gemeente kan gefilmd worden. De beelden worden beperkt bewaard volgens de geldende wettelijke termijnen.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

%d bloggers liken dit: