SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van 22 februari 2018 keurde een budgetwijziging voor het lopende begrotingsjaar goed. In de budgetwijziging werden enkel wijzigingen in het investeringsbudget opgenomen en dit om 2 belangrijke projecten te kunnen realiseren.


Burgemeester Luc Deconinck:” Voor het dossier ‘Uitbreiding den Top’ en ‘Fietspad Galgstraat/Pepingensesteenweg’ was de economisch meest voordelige offerte telkens hoger dan de opgenomen raming in het budget 2018 en volgende.
Om geen vertraging op te lopen in de realisatie van deze belangrijke projecten worden respectievelijk 730.000 euro en 640.000 euro extra investeringsbudgetten voorzien.”

schepen voor Financiën Jos Speeckaert: “Deze extra investeringsuitgaven worden gefinancierd door de extra ontvangsten, voornamelijk uit de afwikkeling van de uittreding uit Vivaqua en de verkoop van de ANPR-camera’s aan de politiezone Zennevallei.

%d bloggers liken dit: