SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Door het stopzetten van de Provinciale sportdienst en de inkanteling van het domein sport bij Sport Vlaanderen, zijn de gemeenten die verder willen samenwerken in de regiowerking Zuidwest Rand genoodzaakt een eigen overeenkomst af te sluiten.
Sint-Pieters-Leeuw heeft het initiatief genomen om samen met Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met als doel het sportbeleid – in de ruime zin van het woord – van de deelnemende gemeenten op elkaar af te stemmen en te stimuleren en zo voor de voortzetting van de Sportregiowerking Zuidwest Rand te garanderen.


Sinds begin dit jaar zijn de provincies niet langer bevoegd voor persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur, jeugd en sport. Daardoor werd ook de provinciale sportdienst opgedoekt die de sportregiowerking organiseerde. Maar omwille van het succes van de overkoepelende sportinitiatieven van de voorbije 20 jaar en de sportieve samenwerking tussen de gemeenten, werd beslist om het project verder te zetten. De sportpromotiedienst Vlaams-Brabant van Sport Vlaanderen had de gemeenten hiertoe ook opgeroepen.

De samenwerkingsovereenkomst werd op de Leeuwse gemeenteraad van januari voor 2018 goedgekeurd.

Concreet is er geopteerd om volgende activiteiten in 2018 te behouden:
– 2 kleuterhappenings in 2 van de deenemende gemeenten;
– ‘Kijk-ik-fiets’ (in elke geïnteresseerde gemeente), een vorming waarbij kinderen zelfstandig leren fietsen;
– ‘Hopsakee’ (in elke geïnteresseerde gemeente). Dit is een bewegingslandschap waarbij al spelend de fysieke en psychomotorische capaciteiten van kleuters optimaal ontdekt en ontwikkeld worden.
–  ‘Urban Run’ (in 1 deelnemende gemeente). Dit is een loopevenement waarbij een parcours wordt uitgestippeld langs en door verschillende gebouwen.