SINT-PIETERS-LEEUW:- De gemeente heeft recent het landhuis De Viron, gelegen Joseph Depauwstraat 11 met een oppervlakte volgens kadaster van 46 are 39 ca en voormalig deel van het Colomapark, verworven. Zij wenst het gebouw langs de achterzijde, uit te breiden, deels op grond die thans tot het Colomapark behoort en eigendom is van ANB, om er haar bibliotheek en toerismekantoor in te kunnen vestigen.
2017-06-15-patricierswoning-naast-Colomadomein_03
Renovatie en uitbreiding landgoed De Viron
Hiertoe werden er op de gemeenteraad twee agendapunten goedgekeurd:

Colomapark
De gemeente wenst het gebouw De Viron langs de achterzijde uit te breiden, deels op grond die thans tot het Colomapark behoort en eigendom is van het Agentschap Natuur en Bos.ANB is eigenaar van het aangrenzende Colomapark en wenst de omliggende tuin van het landhuis De Viron te integreren in het Colomapark om het als één geheel te kunnen beheren. Om dit te verwezenlijken wordt een princiepsverklaring van erfpachten afgesloten.

Landhuis De Viron – wordt toekomstige bibliotheek en toerismekantoor
Het gemeentebestuur wenst het bestaande gebouw uit te breiden met ongeveer een zelfde volume zodat er een totale oppervlakte ter beschikking komt van circa 1.150 m2 (zonder kelders).
2017-06-15-patricierswoning-naast-Colomadomein_04
Burgemeester, Luc Deconinck: ” Deze uitbreiding zal gebeuren langs de achterzijde van het bestaande gebouw. De achterliggende gronden (deel van het Colomapark) zijn eigendom van ANB (Agentschap Natuur en Bos). ANB wenst de omliggende tuin van het landhuis De Viron te integreren in het Colomapark om het als één geheel te kunnen beheren. Daarom werd er een princiepsovereenkomst bereikt tussen ANB en de gemeente waarbij twee erfpachten zullen worden afgesloten. Een eerste waarbij de gemeente het recht krijgt om te bouwen en de bevoegdheid krijgt over de verharde oppervlakken in het park (o.a. de parking) en een tweede waarbij het ANB de tuin van De Viron in beheer neemt. Het uitgebreide en gerenoveerde gebouw zal een nieuwe bestemming te krijgen als gemeentelijke hoofdbibliotheek en toerismekantoor.

Lucien Wauters, schepen voor gebouwen: “Het gebouw moet zowel langs de straatzijde als langs de parkzijde een stijlvolle uitstraling krijgen. Het is de bedoeling een sobere maar degelijke en esthetisch evenwichtige aanbouw en herinrichting te realiseren. Naast een begrensde investeringskost en gebruik van kwalitatieve materialen wordt een lage exploitatiekost nagestreefd via een efficiënt gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen en technieken. Een laag energieverbruik met toekomstgerichte technieken is een belangrijk uitgangspunt. De architectuur dient optimaal te worden geïntegreerd in de groene omgeving.

2017-06-15-patricierswoning-naast-Colomadomein_05Ook hier kiest de gemeente voor een ‘Design & Build’ opdracht, waarvan de investering geraamd wordt op 3 miljoen euro.
Het huidige gemeentebestuur wil komend jaar de voorbereidende dossiers en plannen klaar hebben zodat de nieuwe bewindsploeg in 2019 meteen met de werken kan starten.
Het gebouw is niet beschermd, maar het staat wel als waardevol op de lijst van het Vlaams bouwkundig erfgoed.

%d bloggers liken dit: