Laatste obstakel voor heraanleg kruispunt Pauwke weggewerkt, werken starten begin 2018

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdag 30 november 2017 keurde de aankoop goed voor 1 a 16 ca grond in de Europalaan ter hoogte van het kruispunt Pauwke. Hierdoor is het laatste obstakel weggewerkt en zullen begin 2018 alvast twee van de vier assen worden heraangelegd.
2017-11-30-schepen-jan-desmeth-en-schepen-bart-keymolen-aan-kruispunt-pauwke
Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De minnelijke regeling voor de aankoop van deze grond is een feit. Het geeft ons de mogelijkheid om begin 2018 de extra afslagstrook aan te leggen, waardoor de doorstroming verbetert. De extra afslagstrook zal helpen om het sluipverkeer door de wijk Brukom te verminderen. Tijdens deze werken zullen we ook het verhoogde en geasfalteerde tweerichtingsfietspad op de Europalaan aanleggen. Door beide werken te combineren, leiden we het verkeer slechts één keer om. In 2019 brengen we een doorgedreven dynamische lichtenregeling aan op het gehele kruispunt.”

De twee overige assen van het kruispunt zullen in 2019 afgewerkt worden. Het gemeentebestuur wil deze werken pas starten zodra de werken aan de Hoogstraat beëindigd zijn, aangezien het verkeer op dit moment wordt omgeleid langs de Pepingensesteenweg en de Galgstraat.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Er werd een heel traject afgelegd om tot de best mogelijke oplossing te komen voor deze drukke verkeersknoop. Om voldoende ruimte te vinden om een goeie doorstroming te realiseren en ook de zwakke weggebruiker een veilige plaats te bieden, waren helaas enkele grondinnames noodzakelijk. We zijn dan ook blij dat we met alle betrokken partijen tot een akkoord zijn kunnen komen. Met de geplande werken zullen de luidruchtige betonplaten worden vervangen door geluidsarm asfalt en zullen bovendien veilige geasfalteerde fietspaden worden aangelegd.
We trachten de planning en timing zo goed mogelijk uit te werken om de hinder tot een minimum te beperken.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Groep Intro voor buurtwerking 1601

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerRUISBROEK: – De gemeenteraad van donderdag 30 november 2017 keurde de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Groep Intro voor de uitbouw van een buurtwerking ‘1601’ in Ruisbroek voor de periode van 1/01/2018 tot en met 31/12/2019 goed.

2016-11-25-buurthuis-1601_ruisbroek_sint-pieters-leeuw

De gemeenteraad van 18 december 2014 besliste om de buurtwerking van Ruisbroek voltijds in handen te geven van de opbouwwerkers van Groep Intro. De samenwerkingsovereenkomst werd verlengd, in zitting van de gemeenteraad van 26 november 2015, voor de periode 2016-2017.

Jaarlijks worden de behaalde resultaten en de aandachtspunten voor het volgende werkjaar voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

De aandachtspunten voor het volgende werkjaar zijn:
– het samenleven in de buurt verbeteren: mogelijkheden tot ontmoeting faciliteren en ondersteunen;
– empowerend en toekomstgericht werken in de buurt: buurtbewoners ondersteunen om een engagement op te nemen in hun buurt en het netwerk verder uitbouwen;
– outreachend werken: actief met de buurtbewoners in dialoog gaan en samen initiatieven opzetten;
– de focus op de brede buurt: een aanbod toegankelijk voor iedere inwoner van Ruisbroek.

inschrijven: Leeuwse Kerstcorrida 2017

2016-12-17-6de-leuwse-kerstcorrida-35SINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdagavond 15 december 2017 om 20u30 kan je voor het zevende jaar op rij deelnemen aan de Leeuwse Kerstcorrida, een gezellige aflossingswedstrijd van 12,3 km langs de historische Sint-Pieterskerk, dwars door het Coloma Park met aankomst naast het gezellige kerstdorp!

Een organisatie van vzw “Renkoekoek” in samenwerking met het gemeentebestuur.
Aflossingswedstrijd voor jong en oud. Inschrijven in groepjes van 3.

19u30, Kindercorrida (individueel wordt er door de lopers 1 kleine ronde afgelegd)
19u45, Jeugdcorrida
20u15, G-corrida
20u30, Kerstcorrida


Leeuwse Kerstcorrida
– Iedereen mag deelnemen, in teams bestaande uit 3 personen.
– Er dienen 10 grote ronden van 1230 meter te worden gelopen.
– De eerste 9 ronden worden willekeurig verdeeld: elk teamlid loopt minimum 1 en maximum 7 ronden.
– De laatste en 10e ronde wordt afgelegd door de 3 teamleden samen.
– Start om 19.30 uur.

Kostprijs: vrije bijdrage, ten voordele van vzw FriS via De Warmste Week of van vzw “Renkoekoek”  Sportkar-project.

Je kan je vrije bijdrage storten op ons rekeningnummer: BE22 0688 9739 7547, met de mededeling: Leeuwse Kerstcorrida Sportkar / FriS. Of je stopt het gewoon in onze speciale inzamelbox ter plaatse!

Voorinschrijven kan je per mail naar: jancornelis.jc@gmail.com. De voorinschrijvingen worden afgesloten op woensdag 13 december om middernacht.​
​Inschrijven kan je ook nog ter plaatse aan het secretariaat, ten laatste vóór 19u00.

Meer info: www.renkoekoek.com/leeuwse-kerstcorrida