GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerRUISBROEK: – De gemeenteraad van donderdag 30 november 2017 keurde de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Groep Intro voor de uitbouw van een buurtwerking ‘1601’ in Ruisbroek voor de periode van 1/01/2018 tot en met 31/12/2019 goed.

2016-11-25-buurthuis-1601_ruisbroek_sint-pieters-leeuw

De gemeenteraad van 18 december 2014 besliste om de buurtwerking van Ruisbroek voltijds in handen te geven van de opbouwwerkers van Groep Intro. De samenwerkingsovereenkomst werd verlengd, in zitting van de gemeenteraad van 26 november 2015, voor de periode 2016-2017.

Jaarlijks worden de behaalde resultaten en de aandachtspunten voor het volgende werkjaar voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

De aandachtspunten voor het volgende werkjaar zijn:
– het samenleven in de buurt verbeteren: mogelijkheden tot ontmoeting faciliteren en ondersteunen;
– empowerend en toekomstgericht werken in de buurt: buurtbewoners ondersteunen om een engagement op te nemen in hun buurt en het netwerk verder uitbouwen;
– outreachend werken: actief met de buurtbewoners in dialoog gaan en samen initiatieven opzetten;
– de focus op de brede buurt: een aanbod toegankelijk voor iedere inwoner van Ruisbroek.

%d bloggers liken dit: