2016-09-28-luchtfoto_spl_ruim-centrumSINT-PIETERS-LEEUW: – Infomarkt RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw op dinsdag 21 november 2017 doorlopend van 17.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis.

Een aantal ruimtelijke situaties en noden in de dorpskern van Sint-Pieters-Leeuw Rink zijn de laatste jaren gewijzigd. Om een aangepaste ruimtelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van de kern te formuleren werd aan het studiebureau BUUR de opdracht gegeven tot de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Sint-Pieters-Leeuw Centrum.

Het landelijk karakter van het dorp vrijwaren en het versterken van de kernfunctie, het opwaarderen van de publieke ruimte en het versterken van de relaties met de open ruimte, het inpassen van recreatieve verbindingen en de aandacht voor de waterproblematiek zijn enkele kerngedachten in deze studie.

Hoe de gemeente hiermee wenst om te gaan kan je te weten komen op de Infomarkt die op dinsdag 21 november doorlopend van 17.00 tot 20.30 uur georganiseerd wordt in het gemeentehuis. Je kan er kennis maken met het voorontwerp, je kan er terecht met je vragen en jouw opmerkingen meegeven.

%d bloggers liken dit: