SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van de wateroverlast in mei en juni 2016 werd door de gemeente maandagavond ism Vivaqua  een infomoment georganiseerd om de bewoners van de verkaveling Hoge Paal te informeren over de reeds uitgevoerde- en geplande acties.


Om de wijk Hoge Paal te vrijwaren van wateroverlast, dienen reeds stroomopwaarts van het wachtbekken maatregelen genomen te worden. Deze zijn het onderzoeken van een buffering langsheen de Mekingenweg en/of wipweide, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Rink en de optimalisatie van de gracht in het park van Coloma.

Ter hoogte van het wachtbekken wordt eveneens gezocht naar een mogelijke bufferzone, maar ook het vergroten van de capaciteit van het wachtbekken (evenals de plaatsing van een dam van schanskorven) zou de verkaveling Hoge Paal gedeeltelijk moeten beschermen bij hevige regenval.
Voor de uitbreiding van de dam,dijk, is de gemeente prijzen aan het opvragen en is een bouwvergunning in aanvraag. Men hoopt dit nog voor de zomer aan te leggen.
Ondertussen werd het het wachtbekken reeds voorzien van een nieuw rooster en werd de (hoogte)stand van de spindelschuif reeds gecontroleerd. Beide zaken zullen eveneens verder opgevolgd worden.
Stroomafwaarts van het wachtbekken bestaat het idee uit het plaatsen van een drietal bijkomende aco drains/rioolkolken. Dit alles bevindt zich echter nog geheel in onderzoeksfase.

Om in de toekomst het risico op overstromingen te voorkomen, wordt in de gemeente – samen met VMM – een pilootproject rond individuele beschermingsmaatregelen opgestart. Een infomoment hierover zal plaatsvinden op  24 april 2017

Deze diashow vereist JavaScript.


2017-03-06-waterbeheersing-hoge-paal_07Toekomstplannen tot heraanleg groene zone wachtbekken.
Tijdens het infomoment werd ook vernomen dat de gemeente  de volledige zone van het wachtbekken wil herinrichten ism Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Hiervoor worden op dit moment subsidies aangevraagd om het project te kunnen realiseren.

Uitgangprincipes heraanleg groen-zone:
– meer watercapaciteit bufferen
– meer openheid creëren in park – open parkstructuur
+ verwerken van rustelementen en speelelementen
+ win-win situatie creëren voor natuur & water
2017-03-07-actieplan_Hoge-Paal_RLZZ_01

%d bloggers liken dit: