2016-09-01-5-windturbines-kanaal-Brussel-Charlerloi_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Buurtbewoners uit de wijk Witte Roos waren deze maand uitgenodigd op het gemeentehuis om het tussentijds verslag over de geluidsmetingen van de Leeuwse windturbines te beluisteren.

Tijdens de avond en de nacht wordt aan de geluids richtwaardes voldaan door toepassing van geluidsreducties. Deze geluidsinstellingen worden sinds het einde van de meetcampagne toegepast.

Het windturbinepark Sint-Pieters-Leeuw/Beersel bestaat uit drie windturbines van het type Senvion MM92 die eind 2015 parallel aan het kanaal Brussel-Charleroi geplaatst werden. Enkele maanden na ingebruikname werd door Ecopower en Eoly een meetcampagne opgestart om op basis van geluidsmetingen te bepalen welke geluidsinstellingen nodig zijn om overal te voldoen aan de richtwaarden voor windturbinegeluid zoals beschreven in VLAREM II ( Ondertussen zijn er ook 2 windturbines bijgekomen van Engie Electrabel).

Opzet meetcampagne
Geluidsmetingen werden uitgevoerd van maart 2016 tot en met augustus 2016. De lange duur van de meetcampagne wordt verklaard door het feit dat de wind voldoende hoog moet zijn tijdens de nacht om een relevante meting te hebben. Deze condities doen zich zelden voor tijdens lente- en zomernachten.

Er werd continu gemeten op 3 vaste meetpunten. De metingen werden uitgevoerd door dBA-Plan, erkend studiebureau voor het uitvoeren van geluidsstudies. De ligging van de meetpunten (F. Uylenbroeckstraat 129 en Patrijzenlaan 28 te Sint-Pieters-Leeuw en Lotsebeemd 17 in Lot) en de meetmethodiek werden vooraf aan LNE (Milieu-inspectie) en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw ter goedkeuring voorgelegd.

De windturbines werden tijdens windrijke nachten meermaals gedurende 30 minuten stopgezet. Op basis van het verschil in geluidsniveaus met en zonder de operationele windturbines werd de geluidsbijdrage van de windturbines vastgesteld.

Resultaten
Overdag wordt steeds voldaan aan de richtwaarde zonder geluidsreducties.

Tijdens de avond en de nacht wordt aan de richtwaardes voldaan door toepassing van geluidsreducties. Deze geluidsinstellingen worden sinds het einde van de meetcampagne toegepast en deze werden goedgekeurd door LNE (Leefmilieu, Natuur en Energie) en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.

Door toepassing van deze geluidsinstellingen is het geluidsniveau 2-3dB(A) lager dan met de geluidsinstellingen zoals bepaald in de milieuvergunning en 1-2dB(A) lager dan met de geluidinstellingen die tijdens de opstartfase werden gebruikt.

2015-11-01-WINDTURBINES_Sint-Pieters-Leeuw_Lot_Enecopower_WE-Power7u. 28min slagschaduw
Via de Colruytverantwoordelijke van Eoly voor deze materie kregen de buurtbewoners ook volgende informatie :
Voor een woning werd er tussen maart en september van vorig jaar 7u. 28min.2s slagschaduw gemeten. De andere maanden was er geen slagschaduw. Dit is binnen de wettelijke limiet van 8u. per jaar.”

%d bloggers liken dit: