GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 26 januari 2017 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

005 Iverlek-ondergronds brengen elektriciteitsnet en vernieuwen openbaar verlichtingsnet langs de Galgstraat ( deel tussen Oude Brusselbaan en rotonde Lotstraat)- goedkeuring offerte.
Langsheen de as G. Wittouckstraat-Galgstraat-Pepingensesteenweg werd het elektriciteitsnet reeds eerder deels ondergronds gebracht in de stroken tussen Bergensesteenweg/Oude Brusselbaan en Lotstraat/H. Vanhouchestraat. Tevens zal het fietspad langsheen voornoemde as worden gemoderniseerd. Het is derhalve wenselijk om het elektriciteitsnet ondergronds te brengen in het tussenliggende deel van de Galgstraat, strook Oude Brusselbaan/Lotstraat. Terzelfdertijd wordt voorzien in een nieuwe openbare verlichting met een moderne LED-verlichting, die tevens dimbaar en zuiniger in gebruik is. Volgens de offerte van Iverlek dd. 06.12.2016 bedragen de kosten € 98.470,63 btw 21% incl. ten laste van de gemeente.
Voor de financiering zijn kredieten voorzien:
– in het investeringsbudget van 2016, ten bedrage van € 408.461,53 waarvan heden nog ongeveer € 182.790 beschikbaar.
– in het investeringsbudget van 2017, ten bedrage van € 150.000.

006 Iverlek- ondergronds brengen elektriciteitsnet en vernieuwen openbaar verlichtingsnet langs de Pepingensesteenweg , deel tussen H. Vanhouchestraat en Pickéstraat- goedkeuring offerte.
Langsheen de as G. Wittouckstraat – Galgstraat- Pepingensesteenweg werd het elektriciteitsnet reeds eerder deels ondergronds gebracht in de stroken tussen Bergensesteenweg/Oude Brusselbaan en Lotstraat/H. Vanhouchestraat. Tevens zal het fietspad langsheen voornoemde as worden gemoderniseerd. Het is derhalve wenselijk om het elektriciteitsnet verder ondergronds te brengen in het resterende deel van de bebouwde kom langs de Pepingensesteenweg, strook H. Vanhouchestraat/Fr. Pickéstraat. Terzelfdertijd wordt voorzien in een nieuwe openbare verlichting met een moderne LED-verlichting, die tevens dimbaar en zuiniger in gebruik is. Volgens de offerte van Iverlek dd. 14.12.2016 bedragen de kosten € 79.122,65 btw 21% incl. ten laste van de gemeente.
Voor de financiering zijn kredieten voorzien:
– in het investeringsbudget van 2016, ten bedrage van € 408.461,53 waarvan heden nog ongeveer € 182.790 beschikbaar.
– in het investeringsbudget van 2017, ten bedrage van € 150.000.

007 Iverlek- vernieuwen en aanleggen van nieuwe openbare verlichting op de OCMW site te Ruisbroek- goedkeuring offerte.
In het kader van het nieuwe parkeerplan in de deelgemeente Ruisbroek zal kortelings een nieuwe openbare parking worden aangelegd achter het OCMW-gebouw, Fabriekstraat 1.
Eveneens omwille van de veiligheid is het nodig om deze parking te voorzien van verlichting. Inmiddels werd een nieuwe openbare LED -verlichting geplaatst langs de Fabriekstraat. Het is derhalve wenselijk om de bestaande verouderde verlichting op de site van het OCMW te vervangen door een moderne LED-verlichting, die tevens dimbaar en zuiniger in gebruik is en overeenstemmend met deze langs de Fabriekstraat.
Volgens de offerte van Iverlek dd. 05.01.2017 bedragen de kosten € 29.928,69 btw 21% incl. ten laste van de gemeente.
Voor de financiering zijn kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2017, ten
bedrage van € 150.000.

%d bloggers liken dit: