2016-03-03-gemeentehuis_Sint-Pieters-Leeuw_nachtSINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de gemeenteraad van december waren er meningsverschillen tussen meerderheid en oppositie qua interpretatie van het budget 2017 en het meerjarenplan.

Meerderheidspartijen N-VA en CD&V:
In het exploitatiebudget 2017 voorzien wij 38,3 mio euro inkomsten en 35,3 mio uitgaven.
Met dit resultaat en toch een aanzienlijk pakket aan investeringsuitgaven slagen wij er toch in om een sluitend budget voor te leggen, zowel op kasbasis als op de financieringsmarge in het meerjarenplan.
De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven op hetzelfde niveau als in 2016.

40% van het exploitatiebudget wordt opgeslorpt door personeelsuitgaven. In het begin van deze legislatuur hebben wij in het meerjarenplan vooral op personeelsvlak een besparing doorgevoerd om, waar mogelijk, diensten samen te voegen en efficiënter in te zetten. Dit geeft ons nu wat ruimte om extra personeel in te zetten op nieuwe noden, ik denk daarbij aan het inzetten van gemeenschapswachten en het aanwerven van een waterbeheersingsambtenaar vanaf 2017. Naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2016 hebben wij beloofd om snel maatregelen te treffen om de wateroverlast tot een minimum te beperken voor onze bevolking. De waterbeheersingsambtenaar moet er voor zorgen dat de projecten die wij voor ogen hebben worden voorbereid en in samenwerking met de betrokken instanties snel en accuraat worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van die werken hebben wij trouwens in 2017 en in 2018 telkens 800000 euro aan investeringen voorzien.

De voorziene toelage aan het OCMW wordt met 190000 euro verminderd in het kader van de integratie gemeente-OCMW. De afdeling ICT en het secretariaat worden vanaf Nieuwjaar overgenomen door de gemeente, zodat de hieruit voortvloeiende kosten niet meer worden doorgestort.
De werkingskosten blijven nagenoeg stabiel.

De laatste 3 jaren hebben wij onze investeringen met eigen middelen betaald. Door het systematisch aflossen van onze uitstaande leningen, is de schuldenlast hierdoor fors gedaald. Dit geeft ons heel wat zuurstof om nieuwe investeringen te doen

Met het oog op het jaar 2018 waarin geen grote projecten meer mogen gestart worden, hebben wij voor het jaar 2017 een investeringsprogramma van meer dan 9 mio euro voorzien. Voor de verdere uitwerking van deze projecten voorzien wij in 2018 nog 6 mio euro en voor het jaar 2019 nog 9 mio.

Een opsomming van de grootste projecten in 2017 (in euro)
– Vernieuwen voetpaden: 500000
– Asfalteren en onderhoud wegen 800000
– Vernieuwen fietspaden 800000
– Projecten wateroverlast 900000
– Nieuwe voetbalinfrastructuur Vlezenbeek 600000
– Vernieuwen sporthal Wildersportcomplex 400000
– Herinrichten pastorie Vlezenbeek 450000


Oppositiepartij Open Vld
fractievoorzitter Open Vld, Kathleen D’Herde:
De Open Vld-fractie was met verstomming geslagen na het aanhoren van de keuzes van de NVA/CD&V-meerderheid.

Als we de doelstellingen ivm. de wijziging van de meerjarenplanning lezen, valt ons iets op. De meerderheid steekt de schuld vooral op externe factoren, nl. de brandweer, FOD Financiën, de intercommunale verenigingen, de Vlaamse regering, …
Dit is eigenlijk het gemakkelijkste, de schuld doorschuiven naar iemand anders. Maar laten we eens naar de cijfers zelf gaan.

Het budget puilt uit van de studies. Men voorziet voor niet minder dan één miljoen euro aan studies en erelonen voor 2017 en nog eens 655.000 euro voor 2018 en 2019 samen.
Zo voorziet men een studie van 200.000 euro voor het gemeentehuis en 100.000 euro voor de hoofdbibliotheek.

Echter, daarin is nog geen euro voorzien voor de realisatie van de werken zelf. We zijn het ermee eens dat men voldoende moet geïnformeerd zijn vooraleer je werken start. Maar we vinden de bedragen zeer hoog in deze moeilijke tijden. Meer nog, in de meerjarenplanning worden er de komende drie jaar voor 26 miljoen euro aan investeringen voorzien. Daartegenover staan 6 miljoen euro aan ontvangsten, een verschil dus van 20 miljoen dat geleend moet worden.

Onze ere-schepen Fons Geeroms heeft er tijdens de vorige legislatuur – als toenmalig schepen van Financiën – voor gezorgd dat de leningslast sterk afnam. Maar als dit meerjarenplan wordt uitgevoerd, dan zal alle moeite voor niks zijn geweest. We betreuren dat er niet zuiniger met belastinggeld wordt omgesprongen.
Maar we begrijpen natuurlijk waar het echt om gaat. Men heeft reeds tal van beloftes gedaan en nu moet men die proberen waar te maken, of dit nu in het belang is van de gemeente of niet.
Nutteloze uitgaven zijn zonde. In bepaalde domeinen moet men de tering naar de nering zetten. Op andere domeinen gooit men het geld langs ramen en deuren buiten. Kwestie van je mannetje of vrouwtje te kunnen staan in het college?

En wat valt ons op, geen euro is er voorzien voor basisschool t Populiertje. De school die sinds een aantal maanden kampt met vochtproblemen heeft men vergeten. Hoe kan dit? Ongelooflijk!

Maar wel € 450.000 voor de verbouwing van de pastorij van Vlezenbeek. Een gebouw, dat werd weggeven en bijna niet wordt gebruikt, en de pastoor gaat volgend jaar op pensioen. Het gebouw wordt trouwens nu ook niet gebruikt door de verenigingen zoals jullie stellen. Dus zijn dit ook weer onnodige uitgaven. Trouwens wij denken dat dit gebouw zich eerder had geleend tot een erfpacht voor het onderbrengen van een horecazaak ipv. het oud gemeentehuis. Waar we trouwens niks meer over horen.

En dan hebben we het nog niet gehad over de rare uitleg over het voorzien van € 283.000 voor voetpaden Europalaan. Blijkbaar zou dit de goedkoopste oplossing zijn tegen wateroverlast in de wijk Witte Roos. Heel bizar en eigenaardige omschrijving!
De Open Vld fractie heeft het budget 2017 en de meerjarenplanning 2017- 2019 dan ook niet goedgekeurd.

%d bloggers liken dit: