SK-Vlezenbeek_terreinenVLEZENBEEK: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 22 december 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.
Volgend agendapunt kwamen aan bod en werd goedgekeurd: 8 Aankoop van een onroerend goed – terreinen SK Vlezenbeek.

Nu het RUP Vlezenbeek van kracht geworden is, hebben de sportterreinen rond SK Vlezenbeek de bestemming “gebied voor gemeentelijk recreatie” gekregen.

De op het terrein aanwezige infrastructuur is sterk verouderd en het gemeentebestuur heeft de bedoeling deze te vernieuwen. Omdat de gemeente geen eigenaar was van de terreinen, kon deze investering niet verantwoord worden.

De gemeenteraad heeft daarom, in overleg met de eigenaar, beslist als eerste stap de terreinen aan te kopen, tegen de prijs van het schattingsverslag, te weten 252 000 euro.
Op de begroting 2017 is voor de aankoop van de gronden en vernieuwing van de infrastructuur een bedrag van 600 000 euro uitgetrokken.
2014-08-23-kantine-kleedkamers_SK-Vlezenbeek
Eens de gemeente eigenaar zal zijn, zullen de terreinen heraangelegd worden en zal ook de opdracht voor de bouw van nieuwe infrastructuur worden gestart.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: