2016-11-15-mytrustoREGIO: – De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, Woonpunt Zennevallei, SVK Webra en Providentia (3 Sociale Huisvestingsmaatschappijen en 1 Verhuurkantoor) in Halle-Vilvoorde gaan de huur (duurzaam) en Ethisch Verantwoord Invorderen.

Sociale verhuurders worden geconfronteerd met grote huurachterstallen. Door de druk van onze consumptiemaatschappij, de economische crisis, de onzekere tijden, … krijgen steeds meer mensen het moeilijk.
Als een afbetalingsplan niet het gewenste resultaat oplevert, dient de verhuurder doorgaans een advocaat of gerechtsdeurwaarder onder de arm te nemen om de onbetaalde huur alsnog in te vorderen. Want mensen die schulden maken, moeten die ook terugbetalen.

Vaak is de verhuurder echter niet de enige schuldeiser. Mensen met schulden worden daardoor meermaals geconfronteerd met bijkomende gerechts- en uitvoeringskosten. Dit maakt schulden groter en de maandelijkse terugbetalingscapaciteit kleiner en vaak onmogelijk. Zo loopt bijvoorbeeld een schuldvordering van 100 euro al snel op tot 1.038 euro door de onvermijdelijke dossiers- en gerechtskosten. Er ontstaat een uitzichtloze en ontmoedigende schuldenspiraal waarbij iedereen verliest. Het klassieke invorderingssysteem biedt immers ook geen garantie tot betaling.

In vele gevallen recupereert de verhuurder/ schuldeiser zijn schuld niet of niet volledig en belandt de schuldenaar vaak in de procedure van collectieve schuldenregeling of komt het tot een uithuiszetting met een onbetaalde huurachterstal tot gevolg. Mensen komen op die manier in een uitzichtloze situatie terecht.

Het SVK Webra, Woonpunt Zennevallei, de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting en Providentia wensen om die reden, én ook vanuit hun sociale doelstelling én vanuit hun wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, een nieuwe dienstverlening aan hun huurders aan te bieden, zijnde MyTrustO.
Deze sociale verhuurders hebben daartoe een gedragscode voor Ethisch Verantwoord Invorderen (EVI) ondertekend.
Met de dienstverlening van MyTrusto wensen deze sociale huisvestingsmaatschappijen en het svk hun huurders een extra en nieuwe manier aan te reiken om hun schulden af te betalen, stap voor stap en zonder bijkomende dagvaarding of vonnis en de daaraan verbonden gerechtskosten.

Hoe werkt MyTrusto concreet?
Indien men financiële problemen kent en naast de huurschuld ook nog andere schulden heeft, en men deze onmogelijk onmiddellijk kan betalen, dan kan men vrijwillig contact opnemen met MyTrustO. Vrijwilligheid en haalbaarheid van afbetalen zijn hier van groot belang. Men kan onder begeleiding van een (sociale) gerechtsdeurwaarder een haalbaar en objectief afbetaalplan laten opstellen ten overstaan van al zijn schuldeisers, waardoor aanzienlijke gerechtskosten kunnen vermeden worden. Men dient wel maandelijks een bedrag ter beschikking te stellen om onder de schuldeiseres te verdelen.

Het SVK Webra, Woonpunt Zennevallei, de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting en Providentia wensen met MyTrusto een win-win situatie te creëren zowel voor de huurder, als voor hen als verhuurder en andere schuldeisers.
Met MyTrusto kunnen mensen zelf terug aan hun toekomst bouwen en op eigen kracht weer uit de schulden geraken.

Men kan MyTrusto bereiken op 03/220.12.00, elke werkdag tussen 9 en 12uur.
Meer informatie kan u ook terugvinden op de website van MyTrustO of via de betrokken sociale verhuurders.

2016-11-15-sociale-huisvestingsmaatschappijen-en-verhuurkantoor
Leen Deraedt, Marc Paesmans GMV, Guy Tordeur voorzitter GMV en Webra en Els Van Mileghem

Eén formulier voor sociale woningen bij 4 sociale verhuurders in meer dan 30
gemeenten en voor meer dan 7.000 sociale woningen.

Met één en hetzelfde inschrijvingsformulier kan men voortaan terecht bij 4 woonpartners om zich kandidaat te stellen voor een sociale woning. Daarvoor hebben 3 sociale huisvestingsmaatschappijen en één sociaal verhuurkantoor nauw samengewerkt.

De 4 woonpartners zijn:
– Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba so,
– Providentia cvba so
– Woonpunt Zennevallei cvba so
– SVK Webra vzw, het 4e grootste sociaal verhuurkantoor van Vlaanderen

Huurders van een sociaal verhuurkantoor zijn verplicht om zich kandidaat te stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Voor die 300 Webra-huurders zal dit dus een stuk makkelijker worden. In veel gemeenten zijn verschillende sociale verhuurders actief.

Door deze samenwerking hoeft het inschrijvingsformulier slechts éénmaal ingevuld te worden en kan dan gekopieerd worden. Om aan te duiden in welke wijken of gemeenten u wel of niet wil gaan wonen, is er voor elke sociale verhuurder wel nog een apart formulier met het patrimonium. Gezien het grote aantal sociale woningen bij de vier sociale verhuurders zouden de lijsten anders te lang en onoverzichtelijk worden. De bedoeling is nu juist om het allemaal eenvoudiger te maken. Op die manier hopen de verhuurders tijd te winnen voor hun kandidaat-huurders. Ook de begeleiders van de

Woonwinkels en de OCMW’s zullen hopelijk baat hebben bij deze samenwerking. Op die manier gaat bij hen minder tijd verloren aan paperassen.

Deze samenwerking tussen sociale verhuurders maakt het eenvoudiger voor duizenden kandidaten, tientallen OCMW’s en tal van woonwinkels die hen begeleiden naar één van die 7.000 sociale woningen.
2016-11-15-grafiek

%d bloggers liken dit: