2016-10-28-helihaven_sint-pieters-leeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 oktober 2016 in Sint-Pieters-Leeuw. Volgend agendapunt kwam aan bod: 004 Opmaak RUP ‘Helihaven’ – Princiepsbeslissing + goedkeuring lastenboek aanstelling ontwerper

De goedkeuring van het lastenboek voor de aanstelling van een ruimtelijk planner d.m.v. een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de opmaak van het RUP ‘Helihaven’ wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het helikopterbedrijf Heli Service Belgium nv, Brabantsebaan te 1600 Sint-Pieters- Leeuw is zonevreemd gelegen en het gebouw is niet stedenbouwkundig vergund voor het huidig gebruik. Middels de opmaak van een RUP kan de planologische en stedenbouwkundige situatie van het helikopterbedrijf Heli Service Belgium nv. geregulariseerd worden.
De procedure tot opmaak van dit RUP  zal  d.m.v. verder onderzoek de ruimtelijke afweging moeten maken naar de wenselijkheid van  de regularisatie van deze toestand en zal desgevallend moeten zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van het bedrijf in haar omgeving en een verantwoorde planologische oplossing.
Voor de opmaak van het RUP dient een ruimtelijk planner als ontwerper aangesteld te worden. Hiertoe werd het bijzonder bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgemaakt.  De erelonen hiervoor worden geraamd op € 24.000. en de nodige kredieten zijn voorzien (016-214.000.7)

%d bloggers liken dit: