RSS

bijkomend agendapunt gemeenteraad: vochtproblemen GBS ’t Populiertje

28 Okt

2014-07-18-populiertjeSINT-PIETERS-LEEUW: – De Open Vld fractie kreeg eind september te horen dat er ernstige vochtproblemen waren in basisschool ’t Populiertje in Zuun. Blijkbaar had de directie, volgens Open VLD, dit reeds gedurende 2 jaar aangekaart bij verschillende collegeleden maar zonder enig doeltreffend resultaat. Er werden wel maatregelen genomen zoals het plaatsen van een vochtvreter en het opknappen met een likje verf, maar naar de oorzaak werd er niet gezocht.
Daarom kaartte de Open Vld fractie dit probleem aan tijdens de gemeenteraad van 29 september jl. Ze vroegen om dringend actie te ondernemen en werk te maken van het probleem.

2016-10-27-kathleenFractievoorzitter Open Vld, Katleen D’Herde: “Dat het vochtprobleem ernstig was, blijkt uit een verslag van Mensura van 4 juli 2016, opgesteld na een microbiologische meting in 3 klaslokalen. In dit verslag staat duidelijk dat de aangetaste lokalen niet verder worden gebruikt tot het probleem is opgelost en gecontroleerd met nieuwe staalafnames. Maar blijkbaar vond het college het niet nodig om het verslag ernstig te nemen, noch om de klachten van de directie gedurende 2 jaar als serieus te zien. Er werd niks ondernomen om de oorzaak te vinden”.

Na de gemeenteraad van september is het college eindelijk overgegaan tot actie. Ze hebben oa de 3 aangetaste lokalen gesloten. Terecht gezien de toestand van de klassen de gezondheid van zowel de kinderen als het personeel in gevaar brengt.

Tijdens een bezoek aan het schoolgebouw stelde Open Vld fractievoorzitter Kathleen D’Herde vast dat de problemen met het blote oog te zien zijn, vochtvlekken waren duidelijk te zien op muren, meer nog er stond schimmel op meubilair, speelgoed, kleurpotloden, …

Katleen D’Herde: “Ongeoorloofd is het dat het college hierin haar verantwoordelijkheid niet eerder heeft opgenomen. Een verslag dat gebaseerd is op een onderzoek uitgevoerd door het wetenschappelijk instituut Volksgezondheid leg je niet zomaar naast je neer. Dan ga je tot actie over”!

De Open Vld fractie is dan ook tevreden dat er na de gemeenteraad van september reeds maatregelen werden getroffen en de lokalen onmiddellijk werden ontruimd. Het gaat hier uiteindelijk over de gezondheid van onze kinderen, de leerkrachten en het personeel.

We zijn er ons ook van bewust dat dit de nodige ongemakken meebrengt voor anderen, zoals sportverenigingen die gebruik maakten van de turnzaal. Maar ook in hun belang, voor de gezondheid van hun leden is het belangrijk dat de oorzaak van dit vochtprobleem wordt aangepakt”, aldus D’Herde.


Reactie:
Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: “In feite gaat het over een rapport van microbiologische metingen in de school. Dat was niet duidelijk en bracht bezorgdheid teweeg. Door dat niet duidelijk rapport van de preventiedienst was er enige ongerustheid en werd er gedacht dat alle gemeten klassen zorgwekkende waarden hadden. Dat bleek ongegrond en het betreft één klas waar er maatregelen moeten getroffen worden. Het betreft dus één gemeten klas in het gebouw waar een schimmelplek is waar enige bezorgdheid over was. In die klas wordt ook geen les gegeven sinds we kennis hadden van het rapport. Intussen heeft de toxicoloog van de preventiedienst duidelijkheid geschapen en is het voor iedereen duidelijk dat het een probleem van een koudebrug betreft en dat de impact niet moet worden overschat. De gemeentelijke diensten brengen het probleem van de koudebrug intussen in orde. Het probleem wordt dus ook niet onderschat. De nodige maatregelen worden dus genomen.

Op dit punt heeft de meerderheidsfractie een amendement ingediend met volgend artikel: ” de gemeenteraad beslist kennis te nemen van het verslag van de gebouwendienst betreffende de stand van zaken m.b.t. de problematiek van de gemeentelijke basisschool ’t populiertje , en vraagt het college van burgemeester en schepenen het dossier op te volgen.” Dit werd goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.
Schepen van Gemeentelijke Gebouwen Lucien Wauters: “Belangrijk te weten is dat er permanent metingen van luchtkwaliteit uitgevoerd worden in de getroffen kleuterklas. In de komende weken (eerste helft november) zal de zolder boven de klassen geïsoleerd worden door een gespecialiseerde firma. We wachten ook het eindverslag af van de externe preventieadviseur omtrent de verschillende klassen. De fundamentele aanpak van het schoolgebouw wordt onderzocht en er is de voorbereiding van een principiële beslissing tot nieuwbouw en indiening van het subsidiedossier”.

 
Reacties staat uit voor bijkomend agendapunt gemeenteraad: vochtproblemen GBS ’t Populiertje

Geplaatst door op oktober 28, 2016 in actualiteit, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: