2016-09-28-luchtfoto_spl_windturbines-centrum-kerk-wachtbekkenZENNEVALLEI: – De provincie Vlaams-Brabant gaat, samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, werk maken van ‘slimme’ ruimtelijke plannen over waterbeheersing, groene ruimten, bedrijventerreinen, mobiliteit, kernversterking en energie.

De provincie Vlaams-Brabant wordt coördinator van het project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’.
De komende drie jaar gaan we, samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Sint-Pieters-Leeuw acties op het terrein realiseren over waterbeheersing, groene ruimten, bedrijventerreinen, mobiliteit, kernversterking en energie’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’ is een strategisch project van de Vlaamse overheid dat hiervoor 300.000 euro voor uittrok.
Naast de provincie als projectcoördinator levert het Regionaal Landschap een voltijdse projectmedewerker. Hiervoor ontvangt het Regionaal Landschap een subsidie van 75.000 euro van de provincie.