DE RAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – Bij de start van het nieuwe schooljaar bezocht minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, het taalatelier voor kinderen in gemeenschapscentrum de Zandloper in Wemmel. Hij gaf daarmee het startschot van heel wat analoge initiatieven die inzetten op taalstimulering Nederlands bij anderstalige kinderen in de Vlaamse Rand.
Vzw ‘de Rand’, die onder de beleidsverantwoordelijkheid van minister Weyts valt, organiseert met zijn partners taalateliers in Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Drogenbos.
Via de impulssubsidies krijgen ook gemeenten en organisaties die ateliers organiseren ondersteuning, onder meer Sint-Pieters-Leeuw.

In het Nederlandstalige basisonderwijs in de Vlaamse Rand volgen heel wat kinderen, die het Nederlands niet als moedertaal hebben, les. Scholen doen grote inspanningen om de taalachterstand te verkleinen. Je kan en mag echter niet alles van de school verwachten. Het is ook belangrijk dat jonge kinderen Nederlands oefenen in de vrije tijd. Dat kan in een sportclub, op een speelplein, in een jeugdbeweging, met de ouders … Dit schooljaar ondersteunt minister Weyts ook verschillende ‘taalstimulerende ateliers’ in de Vlaamse Rand.

Vlaams minister van Vlaamse Rand, Ben Weyts: “Ik wil anderstalige nieuwkomers in de Vlaamse Rand de kans geven om snel en doelbewust te integreren in onze gemeenschap. Daarvoor is de kennis van het Nederlands essentieel. Taalstimulerende ateliers zijn dan ook uiterst geschikt om kinderen op een speelse en interactieve manier de taal aan te leren en vertrouwd te raken met de lokale gemeenschap.

Deze ateliers zijn een leuk vrijetijdsaanbod voor kinderen van wie de moedertaal niet het Nederlands is. De kinderen worden op een speelse manier in het Nederlands ondergedompeld. Via verhalen, spelletjes, knutselopdrachten en liedjes oefenen ze hun Nederlands. De ateliers zijn meestal in een reeks georganiseerd en vinden plaats op woensdagnamiddag, in het weekend of aansluitend aan de schooluren. Vaak wordt er gewerkt met een thema. Een afwisseling van creatieve opdrachten en actieve spelen zorgt voor een uitdagende en leerrijke vrijetijdsbesteding. De activiteiten zijn speels en grondig didactisch onderbouwd.

%d bloggers liken dit: