2016-09-15-kanaalinbewegingSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 20 september 2016 vindt een infomarkt plaats over de opwaardering van het kanaal naar Charleroi in het deel tussen Halle en Brussel. U bent welkom om de plannen en concepten voor de opwaardering van het kanaal te komen bekijken van 16.00 tot 21.00 uur in zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198.

Tijdens een infomoment van Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op 20 september kan je gedetailleerde uitleg krijgen over wat de vernieuwing kan betekenen voor de gemeente.
Het kanaal naar Charleroi is ongeveer even oud als ons land. Het zorgde voor de verbinding van Brussel met de steenkoolbekkens van Wallonië en is nog altijd een belangrijke as op de Europese waterwegen. Het onderhoud van de verouderde bruggen en sluizen kost veel en bovendien is het kanaal niet meer aangepast aan grotere binnenschepen. Daarom is een grondige vernieuwing van bruggen en sluizen noodzakelijk. Tegelijk biedt dit kansen om de leefbaarheid en het verkeer om en rond het kanaal te verbeteren.

2013-12-17-sluis-Ruisbroek_kanaal_Brussel-Charlerloi

Streefbeeld
De schaalvergroting van het kanaal heeft uiteraard gevolgen voor de kanaalomgeving en het landschap.
Hierover werd al veel onderzoek verricht. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een streefbeeld. Dit geeft een ruimtelijke, landschappelijke uitwerking waarin verschillende doelstellingen en programma’s worden samengebracht.

Het streefbeeld gaat in op functionele en economische noden zoals een vlotte scheepvaart, de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van de gemeenten waarlangs het kanaal passeert, en de mogelijkheden van nieuwe economische activiteiten aan het water.

Even belangrijk in het streefbeeld is de beeldkwaliteit, of hoe de ruimtelijke inpassing zal gebeuren en hoe we dat als inwoner en passant zullen beleven. Uit ervaring met andere steden en gemeenten blijkt dat de opwaardering van een waterkant nieuwe impulsen geeft aan die omgevingen.

Merk op dat bij de doelstelling van dit kanaalplan ook waterbeheersing een plaats krijgt. Het kanaal biedt mogelijkheden om water te bufferen en kan ook een rol spelen bij watertekorten.


2016-09-20-kanaal_naar_charleroi_affiche_voor_infomarktInfomarkt 20 september 2016
Tijd dus om als bewoner kennis te maken met dit ambitieuze plan! Kom het ontdekken op de infomarkt op 20 september in Zaal “Zonnig Leven”, Jan Vanderstraetenstraat 198.
Om 16, 17, 18, 19 en 20 uur start voor de bevolking telkens een uiteenzetting over het project gevolgd door een bezoek aan de tentoonstellingsruimte waar men de infopanelen kan inkijken en vragen kunnen worden gesteld aan de aanwezige vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal en de gemeente.

%d bloggers liken dit: