SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 26 mei 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Erfpacht voormalig gemeentehuis Vlezenbeek
Er dient een oplossing gevonden te worden voor het (grotendeels) leeg staan van het voormalige gemeentehuis van Vlezenbeek. Aangezien het om strategisch erfgoed gaat, wordt voorgesteld om, in plaats van het pand te verkopen, het pand in erfpacht te geven als horecazaak voor een periode van minstens 30 jaar en maximum 49 jaar.

Na het nemen van deze principebeslissing kan er reeds een aankondiging gebeuren om mogelijke geïnteresseerden te informeren over de toekomstige erfpacht. De officiële voorwaarden hiervan zullen op de volgende gemeenteraad worden bepaald.
De principebeslissing tot het geven in erfpacht van het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek als horecazaak werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
2015-06-07-Vlezenbeek_bibliotheek_Oud-Gemeentehuis
Het gemeentebestuur wil een zinvolle bestemming geven aan het voormalige gemeentehuis van Vlezenbeek, zodat dit een meerwaarde vormt voor de bevolking en mensen uit de regio. Eerder besliste zij reeds het gebouw in geen geval te verkopen, gezien het waardevolle karakter van het gebouw en haar strategische ligging.

De gemeenteraad van 26 mei 2016 besliste om een open oproep te doen naar potentiele uitbaters van een horecazaak. Hierbij koos zij voor een erfpacht met een termijn van minstens 30 en maximum 49 jaar, zodat een zelfstandige uitbater de investeringskosten om het gebouw te renoveren en in te richten op een redelijke termijn kan afschrijven en terug verdienen. Op die manier wordt er een mogelijkheid tot langetermijnplanning gecreëerd en blijft het gemeentebestuur tijdens de duur van de erfpacht controle uitoefenen op wat er met het pand gebeurt. Het grote voordeel is dat het pand weer volledig in handen van de gemeente komt na de erfpacht, met inbegrip van alle verbeteringswerken die de erfpachter tot op dat ogenblik zou hebben uitgevoerd.

Het bestuur is ervan overtuigd dat een horecazaak op die plaats een meerwaarde kan bieden voor het centrum en voor de bevolking van onze gemeente. Niet alleen het gebouw maar ook het stuk grasveld naast het voormalig gemeentehuis zou in erfpacht worden gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om eventueel een terras uit te baten.

De officiële voorwaarden waaronder de erfpacht zal worden afgesloten, zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 30 juni 2016, waarna alle geïnteresseerden ze kunnen bekomen bij de gemeente.

De gunning van deze erfpacht zal gebeuren via een procedure in twee rondes. Tijdens de eerste ronde kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend melden bij het gemeentebestuur. Ze dienen hiervoor uiterlijk 31 juli 2016 een startdossier in, minstens bestaande uit een conceptnota over wat de kandidaat-uitbater van plan is met het gebouw. Deze startdossiers worden ingediend bij de gemeente, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Op basis van deze startdossiers zal het gemeentebestuur vervolgens een aantal kandidaten uitnodigen om een volledig uitgewerkte offerte met businessplan in te dienen. Op basis van deze uitgewerkte offertes zal het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde keuze maken. In geen van beide rondes is een publieke opening voorzien.

%d bloggers liken dit: