2015-10-22-hermeandering-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – Na meer dan twintig jaar zal Aquafin van start gaan met de aanleg van de collector ‘Zuunbeek fase II’. Deze zal lopen van aan de Brabantsebaan tot de Zuundallaan.
De ontbrekende schakel om de verbinding te maken met de collector slagvijverbeek t.h.v. de Brabantsebaan zal hiermee ook kunnen gerealiseerd worden. De aanleg van het rioolstelsel en de daarbij horende aansluitingen van de woningen brengt een vernieuwing van de bovenbouw met zich mee.

Het gemeentebestuur greep de geplande collectorwerken in de Hoogstraat aan om de straat zelf opnieuw in te richten en ook veiliger te maken.

Schepen voor Openbare Werken, Bart Keymolen: “We grijpen deze kans aan om het openbaar domein optimaal te benutten. Dit project heeft de grootste impact op de Hoogstraat, ruim 2,2 km. We hebben tevens extra middelen vrijgemaakt om op de hoogstraat bijkomende voorzieningen te bieden voor de zwakke weggebruiker.”

Naast het huidige wegprofiel is er nog ruim twee meter beschikbaar openbaar domein. Door de watergreppel anders te profileren, wordt ook deze zone benut. Langs beide zijden zal er een betonstrook van 1,30 meter komen die beschikbaar is voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast worden speciale driepuntsroosters voorzien. Deze kantstrook behoort zichtbaar niet tot de rijbaan maar zal wel gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Schepen voor Mobiliteit, Jan Desmeth: “Het gevoel dat je als zwakke weggebruiker niet veilig bent, is terecht en wordt erkend. De ideale oplossing vereist een breedte van 11,50 meter, wat zou leiden tot onteigeningen. Dit is voor het bestuur geen optie. We willen absoluut een verbetering voor voetgangers en fietsers, die vandaag geen plek hebben. De nieuwe inrichting komt hieraan tegemoet. Dit is een stap vooruit!

De start van de werken wordt voorzien vanaf augustus 2016. De werken worden uitgevoerd en nemen in totaal ongeveer anderhalf jaar in beslag.


Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld:
Met de plannen van de Hoogstraat hebben we het moeilijk. Er worden aanpassingen gedaan, die de straat er veel beter zullen laten uitzien. Maar wij vinden dat deze aanpassingen niet voldoende zijn. We weten dat het college stelt dat er geen middelen zijn. Wel volgens ons is dat een kwestie van prioriteiten. Het is duidelijk dat de meerderheid niet voldoende investeert in de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Zij voorzien bijna € 450.000 voor de heraanleg van de Hoogstraat. Iets meer bereidheid had er kunnen voor zorgen dat deze straat werd aangepakt met een toekomstvisie. Want de Hoogstraat wordt steeds meer een belangrijke verbinding tussen de verschillende woonkernen, waar elk jaar nog nieuwe woningen bijkomen. Zo is het de meest genomen straat als je van Oudenaken of Sint-Laureins-Berchem naar het centrum van Leeuw rijdt. Onze fractie vindt het dan ook een gemiste kans om de Hoogstraat veiliger te maken.

Zo was het volgens ons perfect mogelijk geweest om een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen, behalve dan over een heel beperkte afstand van de straat, waar de huizen te dicht tegen de straatkant staan. Wel voor die afstand had het perfect gekund om een asverschuiving te doen zoals op de Pelikaanberg, wat nog verkeersremmend is ook. We betreuren dat deze piste niet ten volle werd bestudeerd. Want neem het van ons aan, het ontwerp dat op tafel ligt gaat voor nog meer problemen zorgen. Zo hebben wij van de specialist van De Lijn gehoord dat een rijbaanbreedte van 6 m juist is om 2 bussen te laten kruisen. Wel in dit project spreken we over een rijbaanbreedte van 5 m, nl. 2 x 2.5m met langs weerszijden 1,30m greppel en betonnen plaat, die moet dienst doen als voetpad/fietspad. Wat dus zal betekenen dat die stroken door de bussen volledig zal worden ingenomen, anders kunnen ze elkaar niet passeren. Er wordt dus een vals veiligheidsgevoel gecreëerd.

%d bloggers liken dit: