SINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 13 november 2015 voert CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij haar jaarlijkse Witte Lintjes-campagne tegen geweld op vrouwen.
In onze gemeente deelden de mandatarissen en Vrouw & Maatschappij vrijwilligers de “witte lintjes” vandaag uit tijdens de jaarmarkt. De marktbezoekers ontvingen ook een flyer met informatie en beleidseisen om het geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen aan te pakken.

2015-11-11-witte-lintjes-actie
Hilde Van Impe, Voorzitster Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw:
We focussen met onze actie dit jaar op het geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen. Op basis van cijfers van het UNHCR waren er eind 2014 wereldwijd 59,5 miljoen mensen op de vlucht. Dit betekent dat vandaag de dag 1 op 122 mensen wereldwijd ofwel vluchteling, intern ontheemde of een asielzoeker is. Ook in België staan er dagelijks honderden vluchtelingen in de rij voor de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

De meeste van hen zijn in hun thuisland, in de vluchtelingenkampen of tijdens hun gevaarlijke tocht naar het Europese vasteland reeds het slachtoffer geworden van onmenselijke praktijken en ronduit gruwelijke misdrijven. Vluchtelingen zijn echter niet alleen kwetsbaar onderweg, ze zijn ook een zeer kwetsbare groep in de samenleving die hen opvangt. Meer nog dan anderen worden zij het slachtoffer van geweld. Uit onderzoek blijkt dat bijna 75% van de vluchtelingen na hun aankomst in België en Nederland direct in aanraking is gekomen met geweld.

Vooral vrouwen en meisjes zijn heel kwetsbaar. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen en meisjes de grootste groep vormen van slachtoffers van geweld in de opvangcentra. Emotioneel-psychologisch geweld (zoals pesterijen en vernederingen) komt het meeste voor, maar op de tweede plaats staat seksueel geweld. Onderzoek wees aan dat vooral seksuele intimidatie, maar ook (herhaaldelijke) groepsverkrachtingen tot de meest gepleegde misdrijven behoren. Het is dan ook uiterst belangrijk om aandacht te hebben voor geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen en het Belgisch opvangbeleid zo uit te bouwen dat we hen op de best mogelijke manier kunnen opvangen en beschermen.

Met deze actie wil Vrouw & Maatschappij de aandacht vestigen op dit probleem en een aantal beleidsvoorstellen op de agenda zetten om vrouwelijke vluchtelingen in België beter op te vangen en te beschermen tegen geweld.

%d bloggers liken dit: