GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 april 2015.

Bepaling van de maximumcapaciteit en herstructurering van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur – goedkeuring.

De gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur te Oudenaken is een vestigingsplaats van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer te Ruisbroek. In deze huidige structuur moeten de kleuters van Puur Natuur naar het lager onderwijs van Wegwijzer doorstromen. Door de afstand tussen beide vestigingsplaatsen is de doorstroom voor kinderen van Puur Natuur naar Wegwijzer haast onmogelijk.

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_OudenakenDaarom is het aangewezen om Puur Natuur met ingang van 1 september 2015 te herstructureren tot een vestigingsplaats van de gemeentelijke basisschool Den Top. Deze school geeft een betere aansluiting voor de ouders en kinderen van Puur Natuur.

In Puur Natuur zijn er momenteel 18 kleuters ingeschreven in één leeftijdsgroep (2,5 tot 6 jaar) met één voltijdse kleuteronderwijzeres. Indien dit leerlingenaantal blijft stijgen, zullen er twee leeftijdsgroepen kunnen worden opgericht:
1. onthaalklas en eerste kleuterklas;
2. tweede en derde kleuterklas.
Om voldoende te kunnen differentiëren in de leeftijdsgroepen alsook om de doorstroming naar Den Top te kunnen garanderen, wordt voorgesteld om de maximumcapaciteit in Puur Natuur op 10 kinderen per geboortejaar vast te leggen. Dit betekent dat er 20 kinderen per leeftijdsgroep zitten en dat er maximum 40 kinderen in de kleuterschool Puur Natuur zullen worden ingeschreven waardoor het een buurtschool blijft. Dit leerlingenaantal genereert voldoende lestijden om twee voltijdse kleuteronderwijzers aan te stellen in de gemeentelijke kleuterschool.
Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de herstructurering van Puur Natuur als vestigingsplaats van Den Top met ingang van 1 september 2015 goed te keuren alsook de maximumcapaciteit voor Puur Natuur vast te leggen op 10 kinderen per geboortejaar.

Voorzitter CD&V Sint-Pieters-Leeuw, Siebe Ruykens: ” Ik ben Blij dat CD&V Sint Pieters Leeuw steeds blijven ijveren is voor dit punt en een betere doorstroming voor de kindjes kan waarborgen naar Den Top. Met de capaciteitsmiddelen die onze gemeente kreeg van Minister Crevits willen we prioritair werk maken van een gerichte uitbreiding van gemeentelijke basisschool Den Top.

%d bloggers liken dit: