2015-03-15-Jozef-Sluys_archieffoto-2011-ere-burgerSINT-PIETERS-LEEUW: – In Halle overleed op 78-jarige leeftijd ridder Jozef Sluys.
Hij was 41 jaar organist van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal. Hij was de bezieler van de Brusselse Kathedraal-concerten, de Internationale Orgelweek van Brussel en de Historische Concerten van O.L. Vrouw-Lombeek. Hij was de eerste ere burger van Sint-Pieters-Leeuw. In 2009 werd hij verheven in de adelstand en werd hij ridder. Hij maakte de Belgische orgelmuziek bekend over de hele wereld

Jozef SLUYS werd op 22 oktober 1936 geboren te Gaasbeek. Op 19-jarige leeftijd werd hij laureaat van het Lemmensinstituut en nadien van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. In 1958 was hij organist van de Civitas Dei-kerk op de Wereldtentoonstelling te Brussel, daarna van de St-Pieterskerk te Jette (Brussel) en sinds 1971 is hij organist-titularis van de St-Michiels- en St-Goedelekathedraal te Brussel.
Jozef SLUYS werd in 1963 laureaat van de Internationale J.S. Bach-wedstrijd (Gent), wat een inzet was voor een internationale carrière als orgelvirtuoos. Zijn grote verdienste bestaat erin dat hij de Belgische orgelmuziek bekend maakte over heel de wereld, want hij concerteerde in de praktisch alle landen van Europa, in de USA, Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland, in de vroegere Sovjetunie, Congo en Mexico, met telkens Belgische werken op zijn programma.
In de reeks “Organa Belgica” verschenen een 8-tal CD’s met werken van Belgische componisten zoals De Boeck, Tinel, Peeters, Lemmens, Jongen, Mailly, Verschraegen, Lerinckx en Verkaeren. Zijn LP met werken van J.N. Lemmens kreeg in 1979 de Prijs van de Vereniging van de Belgische Muziekpers. Daarnaast verschenen er ook CD’s met muziek van de Brusselse hoforganisten P. Cornet en A. van den Kerckhoven en een serie met Bach-werken, uitgegeven door de firma Gailly International. In de URSS maakte hij voor de Russische firma “Melodia” een opname van de werken van F. Mendelssohn op het monumentale Walcker-orgel van Riga.
Meerdere evenementen kwamen onder zijn impuls tot stand: de Brusselse Kathedraal- concerten, de Internationale Orgelweek van Brussel en de Historische Concerten van O.L. Vrouw-Lombeek. Hij is stichter en was tot 1995 directeur van de Rijksmuziekacademie van Schaarbeek –Brussel en was verschillende jaren leraar orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven.
Jozef SLUYS verleende zijn medewerking aan talrijke radio- en tv-opnamen, aan de begrafenisplechtigheid van Koning Boudewijn en aan de huwelijksplechtigheid van Prins Philip en Prinses Mathilde.
In 1990 werd hij vereerd met de titel van “Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres” en in 1996 en 1997 was hij “Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen”.
In 2000 werd hem door de Unie van Belgische Componisten de Trofee Fuga toegekend voor zijn inzet ten bate van Belgische Meesters.
In juli 2009 werd hem door Zijne Majesteit Koning Albert II de adellijke titel van Ridder toegekend.
In 2011 werd hij de eerste Ereburger van Sint-Pieters-Leeuw en in 2012 Ridder in de Orde van de Heilige Paus Sylvester.
Hij overleed op zondag 15 maart 2015 te Halle.

%d bloggers liken dit: