2015-01-19-provinciehuis-leuven_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – Op de Provincieraad van Vlaams-Brabant werd deze namiddag voorstel nr. 27 goedgekeurd die het terugtreden van de provincie uit de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei betreft.

Koen Demarsin, coördinator van de cultuurregio Pajottenland en Zennevallei, liet aan de provincieraad weten dat de Raad van Bestuur van de vereniging op 14 november 2014 de statuten heeft aangepast, waarbij de verwijzingen naar de provincie Vlaams-Brabant werden geschrapt. De provincie Vlaams-Brabant zal niet langer deelnemen aan deze projectvereniging. Zowel de provincie als de vereniging zijn van mening dat de rol van de provincie eerder is uitgespeeld. Mede in het kader van het Vlaams regeerakkoord is het afwachten hoe de plannen voor de regiowerking gewijzigd zullen worden.
Vanmiddag beantwoorde de provincie deze vraag positief en stapt dus uit de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.

Schepen van cultuur, Jan Desmeth: ‘Dit heeft geen gevolgen voor het lokaal cultuurbeleid in Sint-Pieters-Leeuw.
Het heeft wel gevolgen voor de werking van Cultuurregio Pajottenland Zennevallei waar Sint-Pieters-Leeuw, samen met 15 andere gemeenten uit de regio, lid van is.
Activiteiten zoals “weg van klassiek”, die vanuit Cultuurregio werden gefinancierd, zullen moeilijk of niet meer haalbaar zijn.
Cultuurregio PZ heeft zich einde 2014 al aangepast aan de nieuwe realiteit door het actieplan 2015 wat af te slanken. Maar er blijft een regiowerking omdat naast de provincie ook elke gemeente een bijdrage van 20 ct per inwoner per jaar levert.’

%d bloggers liken dit: