VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over rattenbestrijding . Deze twee waterloopbeheerders staan samen in voor het onderhoud van 1.750 km rivieren en beken.

In Sint-Pieters-Leeuw betreft dit de beken en waterlopen van tweede categorie: Zenne, Baasbergbeek, Laarbeek, Lotbeek, Lubbeek, Molenbeek nr. 1.091, Vogelenzangbeek, Zuunbeek.
2014-11-17-rattenbestrijding
Op 1 december neemt de provincie Vlaams-Brabant 500 kilometer waterlopen over van de gemeenten. Er blijven dan nog twee grote beheerders van onbevaarbare waterlopen over. De provincie zorgt voor bijna alle lokale waterlopen, de Vlaamse Milieumaatschappij voor de bovenlokale.
Omdat de rattenbestrijding langs waterlopen best gebiedsdekkend wordt aangepakt, hebben de twee grote waterloopbeheerders beslist om hiervoor een samenwerkingsovereenkomst te sluiten’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw en waterlopen. Voor de muskusratbestrijding bestonden er al sinds 2005 samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie en de gemeenten.
De gebiedsdekkende aanpak die daarin afgesproken werd, heeft duidelijk resultaat gehad: uit onze regelmatige controles blijkt dat er nog nauwelijks muskusratten voorkomen‘, zegt Barbara Vael van de VMM.

De herschikking van het waterlopenbeheer is een uitstekende gelegenheid om de succesvolle werking in de bestrijding van de muskusrat uit te breiden naar de bestrijding van de bruine rat. Die komt immers nog veel voor langs onze waterlopen. Het rattenmeldpunt dat de provincie in 2010 lanceerde, kreeg ondertussen al meer dan 450 meldingen binnen. Dat meldpunt blijft ook in de toekomst bestaan. Vlaams-Brabanders kunnen bij dit meldpunt terecht als ze ratten langs waterlopen opmerken of als ze vragen hebben over rattenbestrijding in het algemeen. Dat kan per telefoon op 016-26 77 90 of per e-mail op meldpuntratten@vlaamsbrabant.be

Voor de werking op het terrein doet de provincie een beroep op de rattenvangers van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Wij hebben een uitgebreide ploeg ervaren rattenbestrijders die snel en efficiënt kunnen optreden als er een probleem is vastgesteld’, zegt Barbara Vael, Voor die dienstverlening betaalt de provincie jaarlijks ruim 35.000 euro. ‘Maar bestrijding alleen is niet genoeg. Preventie is minstens even belangrijk. En daarvoor hebben wij de medewerking nodig van alle Vlaams-Brabanders die langs een waterloop wonen’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. In de herwerkte provinciale brochure ‘Wonen langs een waterloop’ wordt een volledig hoofdstuk gewijd aan rattenbestrijding.

Men kan deze brochure downloaden via www.vlaamsbrabant.be/wonenlangswaterloop

%d bloggers liken dit: