SINT-PIETERS-LEEUW: – CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij hield haar jaarlijkse Witte Lintjes campagne tegen geweld op vrouwen op de jaarmarkt van Sint-Pieters-Leeuw.
2011-11-11-witte-lintjes
Hilde Van Impe, Voorzitster: ” We focussen met onze actie op een moeilijk en gevoelig thema waar we steeds vaker over horen in het nieuws. In België bestaat er echter geen enkele structuur om het fenomeen in te dijken. Zelfs in de politiestatistieken ontbreekt een aparte categorie voor familiemoorden. Er wordt te weinig ingezet op onderzoek naar de oorzaken, risicofactoren en efficiënte maatregelen om gezinsdrama’s te voorkomen.
Ook huiselijk geweld is een niet te onderschatten risicofactor. In ruim een kwart van gevallen is het een eerste signaal voor een gezinsdrama. Een totaalpakket van begeleiding voor zowel kinderen, dader en slachtoffer, als van het koppel en het gezin samen ontbreekt zeer vaak in de hulpverlening. De therapie kan opgelegd worden door justitie, maar moet ook gevolgd kunnen worden op vrijwillige basis. Om dat te kunnen waarmaken zijn meer plaatsen in de hulpverlening nodig. Die uitbreiding zal er ook voor zorgen dat de begeleiding vroeger kan starten.
Met deze actie wil Vrouw & Maatschappij een aantal beleidsvoorstellen op de agenda zetten om mensen beter te wapenen tegen de omstandigheden waarin deze gezinsdrama’s plaats vinden. “

%d bloggers liken dit: