PAJOTTENLAND-PLUS_logoPAJOTTENLAND: – Eind december dient Pajottenland+ een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie in om subsidies voor plattelandsontwikkeling te bekomen. Het is de bedoeling om voor de periode 2015-2022 opnieuw als Leadergebied te worden erkend. Buiten de werking voor de zeven Leadergemeenten zal Pajottenland+ de komende jaren weer de kaart trekken van de streekvermarkting, en dat voor de 17 gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei. Op vrijdag 31 oktober 2014 om 19 uur stelt Pajottenland+ de nieuwe strategie voor aan alle geïnteresseerde Pajotten. Plaats van afspraak is de seniorie Kesterberg in Leerbeek.

Net als in de voorbije zeven jaar bestaat het Leadergebied Pajottenland uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. De openbare besturen en de middenveldorganisaties uit de regio overleggen al meerdere maanden om de grootste noden, de doelstellingen en mogelijke acties op papier te zetten.

2014-05-07-Jos-Huwaert_Pajottenland_PlusHet bestuur van Pajottenland+ is tot de conclusie gekomen dat de streekidentiteit de grootste troef is die onze plattelandsregio kan inzetten om kansen te creëren“, vertelt Leadercoördinator Jos Huwaert. “De titel van de strategie sluit daar nauw bij aan, namelijk ‘Dynamisch verdorpen, onze (be)leefstreek versterken’. Vanuit de plattelandswerking op Vlaams niveau moeten we drie thema’s kiezen waarrond we de komende zeven jaar werken. Dat zijn ‘duurbare energie en klimaatadaptatie’, ‘profilering en promotie van de streekidentiteit’ en ten slotte ‘leefbare dorpen’. Binnen de thema’s wordt ook steeds naar de duurzaamheid voor de regio gekeken“.

Aan de drie thema’s zijn telkens maatregelen gekoppeld waaruit projecten moeten voortvloeien. Dit is de samenvatting:
Thema ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’:
Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing
Maatregel 2: Eigen duurzame energieproductie als antwoord op stroomtekorten
Thema ‘promotie en profilering streekidentiteit’:
Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied
Maatregel 2: Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven
Thema ‘leefbare dorpen’:
Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen en nieuwe creatieve initiatieven opzetten
Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht
Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met een ‘leefbare

Sedert 2008 werkt Pajottenland+ met een aantal partners ook aan streekvermarkting.
Doel blijft om de komende beleidsperiode opnieuw voor de 17 gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei nieuwe projecten in te dienen, om de streekeigenheid nog meer in de aandacht te brengen, maar vooral om de lokale en de plattelandseconomie te ondersteunen.
In de aanloop naar de nieuwe werkperiode en om de streekwerking te versterken, heeft Pajottenland+ besloten om vanaf nu het beeldmerk met het groen-blauwe hartje te gebruiken in het eigen logo.

– Voorstelling van de nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie voor het Pajottenland op vrijdag 31 oktober om 19 uur in de seniorie Kesterberg, Ninoofsesteenweg 127, 1755 Leerbeek-Gooik.
– Meer info over de thema’s en maatregelen op www.pajottenland.be bij de rubriek ‘nieuws’.

%d bloggers liken dit: