GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 25 september 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

In 2015 worden de eerste werken door nutsmaatschappijen uitgevoerd ter voorbereiding van de verbeteringswerken aan de Fabriekstraat. Op de gemeenteraad werden hierover donderdagavond enkele offertes goedgekeurd.

2013-09-09-fabriekstraat_01004 Telenet- ondergronds brengen gevelnet langs de Fabriekstraat ea. – goedkeuring offertes.
Met het oog op de komende verbeteringswerken aan de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Stationsstraat (deel), P. Gilsonlaan (deel) wordt de verouderde openbare verlichting vernieuwd en wordt het kabelnet ondergronds gebracht.
Van de gelegenheid dient gebruik gemaakt te worden om tevens het kabelnet mede ondergronds te brengen, hetgeen het nieuwe straatbeeld enkel maar ten goede kan komen.De werken zijn gepland om in 2015 te worden uitgevoerd.De nodige budgetten worden derhalve voorzien in het dienstjaar 2015.

005 IWVB-VIVAQUA- netvernieuwing waterleidingsnet langs de Fabriekstraat ea.- goedkeuring offertes.
Met het oog op de komende verbeteringswerken aan de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Stationsstraat (deel), P. Gilsonlaan (deel) worden de nutsleidingen vernieuwd.
Omwille van de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel dient de waterleiding te worden verplaatst en aangepast. De werken zijn gepland om in 2015 te worden uitgevoerd.

006 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting langs de Fabriekstraat ea. – goedkeuring offertes.
Met het oog op de komende verbeteringswerken aan de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Stationsstraat (deel), P. Gilsonlaan (deel) dient de verouderde openbare verlichting vernieuwd te worden met moderne LED-toestellen , inclusief het ondergronds brengen van het kabelnet.
Deze vernieuwde inrichting zal het toekomstige vernieuwde straatbeeld extra benadrukken en tevens zorgen voor aanzienlijke besparing op het energieverbruik.
De werken zijn gepland om in 2015 te worden uitgevoerd.De nodige budgetten worden derhalve voorzien in het dienstjaar 2015.

%d bloggers liken dit: