2014-09-15-Erosie-studiedagPAJOTTENLAND / VLAAMS-BRABANT: – De Provincie Vlaams-Brabant organiseert op Woensdag 24 september 2014 om 13.30 uur een gratis studiedag “nieuwe uitdagingen erosiebestrijding”.

Gedeputeerde Monique Swinnen: ‘Op enkele proefvelden in het Pajottenland demonstreerden we de voorbije jaren erosiebestrijdende technieken, zoals niet-kerende bodembewerking en de aanleg van aardappeldrempels en grasstroken. Om het afspoelen van grond tijdens een regenbui te voorkomen, sloten landbouwers beheerovereenkomsten af met de VLM en voerden gemeenten kleinschalige ingrepen uit via het Erosiebesluit.

Sinds dit jaar wijzigt de erosiewetgeving grondig. De landbouwers moeten rekening houden met nieuwe randvoorwaarden over erosie en kunnen andere beheerovereenkomsten afsluiten. Het Erosiebesluit voor de gemeenten werd aangepast. Al deze nieuwe uitdagingen om erosie te bestrijden worden toegelicht op de studiedag. Tot slot volgt een presentatie van de resultaten van de proefvelden niet-kerende bodembewerking. ‘

Praktische info
Zaal Willem Tell – Hernestraat 5 – 1570 Tollembeek (Galmaarden)
Woensdag 24 september 2014 om 13.30 uur
Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. Er is een grote parking in de Hernestraat.
dienst waterlopen, tel. 016-26 75 65, erosie@vlaamsbrabant.be

%d bloggers liken dit: