windmolen-SINT-PIETERS-LEEUW: – Het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 6 mei inzake de bouwvergunning afgeleverd aan Ecopower voor de bouw van windturbines langsheen de Vaartweg verklaart het beroep van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw onontvankelijk.
Dit betekent dat de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar definitief is.

Burgemeester, Luc Deconinck: ‘ De onontvankelijkheid is gesteund op het gebrek aan belang van de gemeente. Dit is vrij technisch. Het gebrek aan belang wordt door de raad voor vergunningsbetwistingen afgeleid uit het feit:
– Dat de gemeente geen functioneel belang kan aantonen omdat ze niet de vergunning verlenende overheid is en als dusdanig in het decreet ook niet wordt vermeld als advies verlenende overheid die beroep kan aantekenen
– Dat de gemeente in dit specifieke dossier geen concrete benadeling kan aantonen ‘.

Meer info over het project: www.ecopower.be/index.php/onze-projecten/wind-beerselsint-pieters-leeuw .

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
04/03/2014: voorwaardelijk gunstig advies voor 2 windmolens
21/03/2014: geplande windmolen projecten in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel moeten met elkaar rekening houden.
21/12/12: Provincie geeft groen licht voor 3 windturbines in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw
20/01/2012: informatievergadering windenergie project Sint-Pieters-Leeuw en Beersel
13/01/2012: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

%d bloggers liken dit: