GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De Open Vld fractie van Sint-Pieters-Leeuw probeerde een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad van 22 mei 2014 te plaatsen, om de gewijzigde verkeerssituatie in Vlezenbeek, nl. de proefopstelling ivm. het invoeren van de boomstructuur in Vlezenbeek teniet te doen.

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: ‘De voorzitter van de gemeenteraad besliste dat dit punt niet op tijd werd ingediend, nl. zondag ipv. zaterdag. Vandaar dat onze fractie het punt bij hoogdringendheid wilde behandelen, hiervoor is echter een 2/3 meerderheid nodig.
Na de toelichting van het agendapunt besliste de N-VA – CD&V meerderheid, na stemming op naam, dat dit punt niet kon behandeld worden. De meerderheid wil niet ingaan op het versneld evalueren van een proefopstelling, waarvan vandaag al duidelijk is dat ze niet de juiste oplossing is.’.

De toelichting die Kathleen D’Herde namens Open Vld gaf:
‘Sinds de gewijzigde verkeerssituatie en de aanleg van verschillende tractorsluizen in Vlezenbeek zijn er heel wat problemen ontstaan, namelijk:

tractorslui– economisch verlies van plaatselijke handelaars
– overlast voor het leefmilieu, door het omrijden van voertuigen
– door het doorknippen van de straten is er voor de veiligheidsdiensten een gevaarlijke situatie gecreëerd, waardoor de aanrijdtijden serieus kunnen oplopen, wat bewoners in gevaar kan brengen Er zijn heel wat praktijkvoorbeelden om aan te tonen dat de proefopstelling vooral lasten met zich meebrengt.
– handelaars die in het gebied gelegen zijn, kunnen niet meer bevoorraad worden. Waardoor ze enorme economische verliezen lijden.
– handelaars die in het gebied gevestigd zijn, zien hun klanten verminderen, doordat mensen de moeite niet doen om 7km rond te rijden.
– het gebied wordt binnen de kortste keren verwaarloosd. Sinds de invoering van de boomstructuur, kan ook de vuilniswagen niet meer in alle straten geraken. Daardoor blijven de vuilniszakken meerdere dagen in de straten staan, wat uiteraard geen fraai zicht is. En trouwens, deze bewoners betalen ook huisvuilbelasting.
– Er is reeds een geval bekend van een ziekenwagen die de verkeerde kant van de straat ingereden was en niet tot bij de patiënt geraakte. De ziekenwagen moest rechtsomkeer maken en kwam een 10-tal minuten later dan voorzien ter plaatse. Gelukkige was de patiënt niet in die toestand dat het op 5 minuten aankwam. Maar het zou wel eens anders kunnen zijn.

De tractorsluis in de Puttenberg ter hoogte van kruispunt Rattendaal, werd aangelegd in de holle weg. We vinden het ook heel eigenaardig dat de mensen van Natuurpunt hierop niet reageren. De voorbije jaren hebben zij zoveel aandacht besteed aan en geïnvesteerd in het opnieuw aanleggen en verbeteren van de holle wegen. Wat hier gebeurt is een schande. Er wordt een ganse betonplaat gegoten in een holle weg. Er werd trouwens geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd, er is hier dus sprake van een bouwovertreding.
De Open Vld fractie is zich ook wel van bewust dat er iets moet gebeuren, maar niet dergelijke drastische maatregelen.

Het is trouwens opmerkelijk dat de voorstanders weinig last hebben van de aangelegde tractorsluizen. Er is een voorbeeld bekend waar de tractorsluis zo aangelegd is, zodat de bewoners van de woning de straat gebruiken als hun parking. Ze plaatsen een auto langs de ene kant van de tractorsluis om weg te rijden richting centrum Vlezenbeek en ze plaatsen een auto langs de andere kant om weg te rijden richting Brussel.

Volgens ons hebben deze maatregelen ervoor gezorgd dat er in het o zo vredige Vlezenbeek van vroeger, nu heel wat vijandschappen heersen. En dit door ingrepen die niet de juiste oplossing bieden voor iedereen. Of beter waar het algemeen belang primeert. Neen, hier werden enkelen gehoord en tevreden gesteld, maar niet het merendeel van de inwoners.

Daarom vraagt de Open Vld fractie aan de gemeenteraad
– dat de tractorsluizen onmiddellijk worden verwijderd.
– opnieuw uitzonderlijk plaatslijk verkeer in te voeren en behoud van zone 50.
– dat de politie op regelmatige tijdstippen controles uitvoert zowel op het naleven van de snelheid als het naleven van het plaatselijk verkeer.’

2 comments

  1. Tja, de tractorsluizen zijn niet de juiste oplossing maar het werkt, geen sluipverkeer meer. De voorstellen van de Open Vld zijn niet toereikend om dat te verminderen.

    1. @Eric, tot de dag dat de ziekenwagen er voor u niet snel genoeg zal geraken, als dat als niet toereikend genoeg is …

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: