VLEZENBEEK: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw kreeg de voorbije weken diverse malen bijstand van een ploeg te paard van de Federale Politie in de strijd tegen de vele tuinhuisdiefstallen. Zij werden en zullen in de nabije toekomst regelmatiger ingezet worden in en rond de deelgemeente Vlezenbeek om op zoek te gaan naar aanknopingspunten of sporen in de strijd van de lokale politie tegen de verdachten.
22014-04-25-cavalerie_02
Politiezone Leeuw: ‘Uit de informatie kon immers bepaald worden dat de wijze waarop de feiten gepleegd werden , een grondige terreinkennis vergden. De verdachten zijn letterlijk onzichtbaar voor onze patrouillerende ploegen en moeten dus waarschijnlijk voorafgaandelijk aan de feiten de plaats verkend hebben. De kennis van vluchtwegen en eventuele schuil – en bergplaatsen is te frappant. Wij zijn er van overtuigd dat zij veel gebruik maken van de vele veldwegjes die er in Vlezenbeek en omgeving zijn. Teruggevonden buit in een veld te Lennik, net over de grens bevestigt deze stelling alleen maar.

2014-04-25-cavalerie_01Spijtig genoeg hebben de patrouilles tot op de dag van vandaag nog geen echt resultaat of aanknopingspunt opgeleverd. Toch willen wij blijven samenwerken met onze partners van de Federale Politie te paard en zullen dergelijke patrouilles verder gezet worden.
Ook als burger en inwoner kan u ons helpen door verdachte zaken te melden. Zelfs als wandelaar of fietser kan je zaken zien die misschien belangrijk kunnen zijn voor het verder onderzoek.’

Tenslotte zullen de ploegen van de Federale politie te paard in de volgende weken en maanden ook in andere wijken en deelgemeentes zichtbaar aanwezig zijn.

Alle nuttige inlichtingen kunnen gemeld worden op tel. 02 371 22 28 van de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw.
De politie vraagt elke verdachte handeling onmiddellijk te melden op bovenvermeld telefoonnummer of “101”.

%d