pastorij-VLEZENBEEK_sint-pieters-leeuwVLEZENBEEK: – Tijdens de raadszitting van 30 januari 2014 besloot de gemeenteraad een dading  (= overeenkomst) af te sluiten met de kerkfabriek van Vlezenbeek. Deze dading zou het jarenlange geschil in verband met het eigendomsrecht van de pastorij in Vlezenbeek beëindigen. Het eigendomsrecht zou aan de Kerkfabriek toekomen, maar de gemeente zou de pastorij onmiddellijk voor 60 jaar in erfpacht nemen.
Op klacht van de Open Vld-fractie heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant dit besluit nu geschorst.

Het schorsingsbesluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de raadszitting van 24 april. Het gemeentebestuur beschikt nu over een termijn van 60 dagen om te beslissen welk gevolg er aan het schorsingsbesluit zal gegeven worden, namelijk: handhaving, wijziging of intrekking van de geschorste beslissing. Deze beslissing zal geagendeerd worden aan de gemeenteraad van 22 mei.

Luc-DECONINCK_burgemeester_Sint-Pieters-LeeuwBurgemeester Luc Deconinck: “We zijn verwonderd dat het besluit werd geschorst, temeer daar we ook vooraf advies gevraagd hadden aan de diensten van het Agentschap Binnenlands Bestuur. We gaan nu de beslissing van de gouverneur onderzoeken. De gemeenteraad van 22 mei zal dan definitief beslissen. Het is jammer dat ondertussen de jarenlange onzekerheid en leegstand blijft voortduren.”
.

Zie ook ons artikel van 23/02/2014 : Gemeentebestuur en Kerkfabriek bereiken een akkoord over pastorij Vlezenbeek


2014-02-03-klj-containers_tuin-pastorij-vlezenbeek_02 pastorie-Vlezenbeek_achterzijde
2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde fractievoorzitter Open Vld: ‘ Inderdaad de gouverneur is ons gevolgd in ons standpunt ivm. de pastorie van Vlezenbeek. We hadden klacht ingediend om volgende redenen:

  1. Deze dading is een duidelijke verarming van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Op dit moment doet men vrijwillig afstand van eigendom. De gemeente heeft in het verleden steeds alle werken uitgevoerd en miljoenen kosten betaald aan dit gebouw, zoals oa. de dakwerken in 2003.
  2. Daarenboven voorziet het gemeentebestuur voor de komende jaren bovenop de afstand ook nog eens € 500.000 renovatiewerken voor een gebouw waar ze geen eigenaar van is.
  3. Deze dading brengt geen definitieve oplossing, maar verschuift het probleem naar 2074. In tussentijd gaat het gemeentebestuur wel kosten doen aan een gebouw dat geen eigendom is. Het gaat hier dus om een verarming van elke Leeuwenaar.
  4. In het dossier is nergens enige juridische verantwoording te vinden voor deze dadingovereenkomst.
  5. Daarenboven is er meerdere malen sprake van belangenvermenging in dit dossier.

We stellen vast dat er achterliggende redenen moeten zijn voor de opmaak van deze dading, want de zaak zou in Hoger Beroep reeds voorkomen op 24 februari 2014, dat werd op vraag van het college van Burgemeester en Schepenen uitgesteld.

Dus het excuus dat daarmee een einde komt aan de zaak die nog jaren kan duren, is onjuist. Men heeft er zelf voor gezorgd dat er nog geen uitspraak is.

Open Vld heeft de voorbije jaren steeds positieve oplossingen proberen te zoeken voor de invulling van de pastorie. Zo is er in het verleden meerdere malen overleg geweest om de KLJ een onderdak te geven, maar was de kerkfabriek en Parochie van Vlezenbeek hier steeds tegen.
De dading zou dus zeker voor de KLJ geen oplossing hebben geboden, zoals de huidige meerderheid nu laat doorschijnen. ‘

%d bloggers liken dit: