verkiezingen-stemmen-potlood-verkiezing-stembriefSINT-PIETERS-LEEUW: – op 25 mei 2014 zijn het federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. N-VA Sint-Pieters-Leeuw neemt deel met 2 kandidaten : Burgemeester Luc Deconinck en schepen Marleen De Kegel.

Burgemeester Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw is lijstduwer op de N-VA Kamerlijst en maakt daarmee een kans om verkozen te worden.
Luc Deconinck : “Het zou goed zijn dat Sint-Pieters-Leeuw nog eens een vertegenwoordiger in het parlement heeft. Lokale bestuurders kennen de nodenvan hun streek als geen ander. Zij kunnen daarom hun streek met kracht vertegenwooridgen in het parlement. Als burgemeester wordt er meer naar je geluisterd.”
2014-04-04-luc-marleenSchepen Marleen De Kegel, is 5de opvolger op de lijst voor het Vlaams parlement.
Marleen De Kegel :” Als schepen van Vlaams beleid en integratie in de Vlaamse rand ga ik dagelijks de uitdaging aan om voor anderstaligen kansen te creëren om zich te integreren en hun deelname aan onze gemeenschap en de arbeidsmarkt te bevorderen. Aan integratie moet gewerkt worden op alle niveaus van de samenleving. Werken aan sociale cohesie en streven naar een beleid voor alle Vlamingen in alle diversiteit is mijn grootste bekommernis.”
Het campagneteam en de plakploeg staan paraat om hun kandidaten de nodige ondersteuning te geven.Het is dus tijd voor “de Aftrap”.
“De Aftrap” Voorstelling kandidaten Halle-Beersel-Sint-Pieters-Leeuw
Op vrijdag 18 april om 20 u in de Merselborre(Schaliestraat, Vlezenbeek) geeft N-VA Sint-Pieters-Leeuw de Aftrap voor de verkiezingscampagne 2014.Het wordt een pittig panelgesprek. Op “de Aftrap zullen de Leeuwse N-VA kandidaten aan het publiek worden voorgesteld, maar ook Ben Weyts(Lijsttrekker Vlaams Parlement -Beersel) en Mark Demesmaeker (Europees volksvertegenwoordiger – Halle) nemen deel aan het panelgesprek. Iedereen is welkom.

%d bloggers liken dit: