VLEZENBEEK: – Uiterlijk bij de start van het volgende schooljaar zal ook het zuidelijke deel van Dorp als eenrichtingsverkeer ingericht worden.

Het is wachten op een akkoord tussen een aantal landbouwers om een regeling te treffen rond de bereikbaarheid van hun akkers.
Als er geen akkoord is tegen 31 augustus 2014, wordt het eenrichtingsverkeer toch ingevoerd omdat tegen dan het noordelijk gedeelte van Dorp in alle geval verbreed wordt.

kleuterschool_Ave-Maria_Vlezenbeek_LaudinnestraatNaar aanleiding van de komst van de nieuwe kleuterschool Ave Maria in de Laudinnestraat en de gevolgen hiervan inzake de bereikbaarheid van het centrum, werd op 28 mei 2013  een bewonersvergadering georganiseerd voor de bevolking van Vlezenbeek centrum om na te gaan hoe de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het centrum van Vlezenbeek zou kunnen worden geoptimaliseerd.

Samen met het gemeentestuur kwam een werkgroep van een twaalftal inwoners – zowel bewoners, handelaars als vertegenwoordigers van de school – een paar maal bij elkaar in het najaar van 2013. Zij formuleerden aanbevelingen aan het bestuur. De aanbevelingen werden besproken in de commissie mobiliteit van 13 februari 2014 en werden op de gemeenteraad van 27 maart 2014 unaniem goedgekeurd.
2014-03-2014-verkeer-centrum-Vlezenbeek

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “Onze metingen hebben duidelijk gemaakt dat 85 % van de auto’s de bovenkant van Dorp kiezen wanneer ze van de Vlezenbeeklaan het centrum inrijden. Als we binnenkort het zuidelijke deel van Dorp in eenrichtingsverkeer steken, zal de toename op het noordelijke gedeelte dus beperkt blijven tot 15 % extra verkeer. Dat is zeker aanvaardbaar. We kunnen dus zonder vrees voor verplaatsen van het probleem de veiligheid en doorstroming in het zuidelijke deel van Dorp verbeteren via dit eenrichtingsverkeer.

Er zijn echter een aantal landbouwers, die het zuidelijk deel van Dorp gebruiken om via de Beevaartweg, hun akkers te bereiken.
Aangezien het noordelijke deel redelijk smal is, was dit in het verleden steeds een probleem.
Op initiatief van schepen van landbouw Bart Keymolen zijn de betrokken landbouwers in overleg om onder elkaar een oplossing te vinden zodat ze via een andere kant (bijvoorbeeld via de Appelboomstraat of via de Vlezenbeeklaan) hun akkers kunnen bereiken. Aangezien tegen het einde van de zomervakantie het noordelijke gedeelte van Dorp in alle geval verbreed wordt (onder andere ook voor de schoolbus) zal ook bij het ontbreken van een akkoord tussen de landbouwers het eenrichtingsverkeer ingevoerd worden tegen 1 september 2014. In het slechtste geval kunnen de landbouwers dan ook langs de noordelijke kant omrijden, maar hopelijk is dat niet nodig.

Verder werden ook een aantal kleinere maatregelen besproken met de bewoners en ook beslist zoals een betere aanduiding bij het verlaten van de parking van de parochiezaal, een gehandicaptenplaats aan de kerk, het plaatsen van een paaltje in de Kleine Schreinweg, enzovoort.

Jan Desmeth : “Ik wil vooral de twaalf vrijwilligers vanuit de inwoners, handelaars en vertegenwoordigers van de school bedanken. Met hen als ervaringsdeskundigen hebben we goed van gedachten kunnen wisselen. Niet iedereen zat altijd direct op dezelfde golflengte, maar het bereikte resultaat werd gedragen na een goede uitwisseling van standpunten. Zij hebben mede hun nek uitgestoken en daarvoor komt hen alle lof toe.”

%d