GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de agenda van de gemeenteraad van donderdagavond stond als agendapunt 025: Opmaak RUP Wilderplein – princiepsbeslissing + goedkeuring lastenboek en aanstelling ontwerper.

Na de intrekking van de definitieve aanvaarding van het RUP Wilderveld door de gemeenteraad en de vernietiging van het RUP door de Raad van State, dient voor de volgende zones een nieuw RUP opgemaakt te worden: site ‘Voetbalplein’ en site ‘Schindler’. De princiepsbeslissing voor de opmaak van het lastenboek en het lastenboek zelf wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Groen stemde tegen de andere partijen allen voor. Open-VLD had wel enkele bedenkingen.

Kathleen D’Herde,fractievoorzitter Open Vld: ‘In januari hebben we al een RUP goedgekeurd voor een naastgelegen gebied.Nu ligt het volgende RUP op tafel en is onze vraag: wat is nu eigenlijk het verschil met ervoor?
Het vorige RUP omvatte het volledige gebied en nu is dit opgedeeld in verschillende kleinere RUP’s. Maar de kern van de zaak blijft dezelfde: er wordt nu ook gebouwd op het voetbalterrein “de groene long” zoals het vroeger genoemd werd. Maar vermoedelijk zal het actie-comité daar nu niks meer over zeggen en zullen de ooievaars ook wel een andere verblijfplaats vinden.
De Open Vld fractie gaat akkoord met de opmaak van een RUP Wilderveld. Hoe dit zal ingevuld worden, zullen we op de voet volgen en we zullen ons over de invulling ervan ten gepaste tijden uitspreken.

%d bloggers liken dit: