SAMSUNG CAMERA PICTURESBRUSSEL: – Van dinsdag 25 maart (avond) tot woensdag 26 maart 2014 zal de President van de Verenigde Staten, Barack Obama, in België zijn en in Brussel logeren. Naast een verplaatsing naar Waregem, zal hij naar Justus Lipsius gaan voor een top EU-VSA. Op 26 maart zal hij in de Bozar in Brussel een conferentie geven. Tijdens zijn verplaatsingen gelden er strenge veiligheidsmaatregelen.

Door het bezoek van de Amerikaanse president  worden enkele verkeersassen afgesloten, en worden dus ook enkele tram- en buslijnen onderbroken of omgeleid op dinsdag 25 maart tussen 20.45 en 22 uur en op woensdag 26 maart tussen 8.30 en 20 uur.

VERKEER
Politie Brussel Hoofdstad – Elsene: ‘Op 25 maart in de avond maar vooral op 26 maart tijdens de gehele dag zal het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zijn zich per voertuig te verplaatsen in Brussel.Belangrijke assen zullen verkeersvrij gemaakt worden. Het gaat ondermeer over de klassieke perimeter rond het Schumanplein, de kleine ring bovengronds tussen het Louizaplein en de Naamse poort en de omgeving van het Paleizenplein. Deze verkeersafsluitingen kunnen verscheidene uren duren.Het parkeren zal er eveneens verboden worden. De politie zal alle voertuigen (ook de fietsen) in de zone met parkeerverbod laten weghalen.
Die dag met de wagen naar Brussel komen wordt zeer sterk afgeraden. De metro en de treinen rijden normaal. Bepaalde buslijnen evenals de trams van de lijnen 92 en 93 zullen omgeleid worden. Het blijft nochtans sterk aangeraden het openbaar te nemen om zich op 25 en 26 maart te verplaatsen te Brussel.’

MIVB
De MIVB zal heel wat tram- en buslijnen moeten beperken of omleiden.
Bekijk het volledige overzicht via volgende link:
www.stib-mivb.be/travaux-werken.html?l=nl&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2008-05/WEB_Article_1210173939455.xml

%d bloggers liken dit: