SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond 20 maart 2014 werd in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond gehouden voor de inwoners van het gehucht Brucom en vooral van de wijk Witte Roos. Het gemeentebestuur wou de inwoners na een goed jaar in de nieuwe legislatuur informeren over de stand van zaken van verschillende dossiers.
2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_02 2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_03
Van de 7 geplande windmolens langs het kanaal Brussel Charlerloi waarvoor er een procedure of aanvraag loopt zijn er op dit moment 4 voorzien op grondgebied Beersel en 3 op grondgebied Sint-Pieters-Leeuw.

Gereduceerde werking van de windmolens zou geluid en slagschaduw moeten oplossen.

Van de 7 aangevraagde windmolens door 3 verschillende exploitanten zijn er 2 definitief vergund.
Twee andere zijn geweigerd. Hiertegen is de aanvrager in beroep gegaan.

De drie windmolens van Ecopower werden vergund door de hogere overheid. Hier is de gemeente in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat één windmolen te dicht bij de wijk zou opgesteld worden.

Bij het project van Enervest heeft de deputatie geen milieuvergunning afgeleverd. Hiertegen ging Enervest in beroep. Uitspraak in mei.

Bij het project van Electrabel op het terrein van Nexans werd in de zomer van vorig jaar de vergunning afgeleverd. De kortst bijgelegen woning van wijk De Witte Roos ligt op 380 meter.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal een rechtszeker kader creëren qua geluid en slagschaduw. Zo mag de slagschaduw maximaal 8 uur per jaar bedragen en maximum 30 minuten per dag.
Voor de geluidsnorm is het volume de bepalende norm.
De eerste 2 jaar na installatie zullen bepalend zijn qua instellingen van de windturbines. Ook qua cumulerende effecten. Daarom is het mogelijk dat alle molens op gereduceerde modus zullen moeten draaien, dus niet op volle kracht.

Schepen voor Milieu Gunther Coppens: “De exploitanten zullen via modellering en meetcampagnes de windmolens in gereduceerde werking moeten zetten (tot zelfs stil leggen) om aan de normen van geluid en slagschaduw te voldoen. De tweede aanvrager moet rekening houden met de effecten van de eerste aanvrager, zodat het gecumuleerde effect nooit de normen kan overschrijden.”
Dit werd bevestigd door de aanwezige milieuinspecteur van de provincie.

%d bloggers liken dit: