SINT-PIETERS-LEEUW: – De globale werkloosheidsgraad bedraagt in Sint-Pieters-Leeuw 8,15%. Hierbij is sinds enkele jaren een stijging van het aantal jonge werkzoekenden en van het aantal midden- en hooggeschoolden op te meten. 46% van de werkzoekenden is laaggeschoold, 31% van hen is van allochtone afkomst. Het aantal werkzoekenden in een kansengroep bedraagt 71%.

Lucien-WAUTERS_schepen_Sint-Pieters-LeeuwDe gemeenteraad keurde op 30 januari het ‘Regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand’ goed. Samen met de gemeenten Beersel, Dilbeek en Halle werd een intergemeentelijke samenwerking opgestart en een beleidsplan opgesteld met bijzondere aandacht voor kansengroepen en sociale economie. Ook de OCMW’s zullen hierbij uitvoering betrokken worden. Het gemeentebestuur wil de werkloosheid in Sint-Pieters-Leeuw sterk terugdringen en de tewerkstelling stimuleren“, aldus schepen van tewerkstelling Lucien Wauters (CD&V).

Dit beleidsplan zal aan de Vlaamse Overheid ter goedkeuring en subsidiëring worden voorgelegd. Bij de betoelaging zal een halftijdse tewerkstellingsambtenaar worden aangeworden, die concrete acties uitwerkt om de tewerkstellingskansen van onze werklozen te verhogen.

Zo zal ondermeer een intergemeentelijke jobbeurs worden ingericht en zal bij de verschillende tewerkstellingspartners worden aangedrongen om bijkomende inspanningen te leveren om de werkloosheid terug te dringen.

%d bloggers liken dit: