SINT-PIETERS-LEEUW: – Gisteren kwamen de directies van alle Leeuwse scholen en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur samen om het dreigende plaatstekort in onze scholen te bespreken. sp.a juicht dit initiatief toe, en hoopt dat dit op korte termijn tot concrete resultaten zal leiden.

Na de inschrijvingsperiode van vorig jaar vroeg sp.a de cijfers van de bezettingsgraad van alle scholen in Sint-Pieters-Leeuw op.
David-Van-VoorenHieruit blijkt dat we met een ernstig capaciteitsprobleem te kampen hebben. In de gemeentelijke basisscholen ‘Wegwijzer’ en ‘Den Top’ is de maximale capaciteit in de kleuterklassen dit schooljaar zo goed als bereikt. Op de inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 hebben wij nog geen zicht”, vertelt politiek secretaris David Van Vooren. “Wetende dat het aantal kinderen tussen 3 en 12 jaar in onze gemeente de komende jaren nog verder zal toenemen, is het duidelijk dat er dringend maatregelen moeten worden getroffen. Het lijkt ons logisch dat de uitbreiding er vooral komt in die wijken en deelgemeenten waar de druk het grootst is, zoals Ruisbroek en Leeuw-Centrum”.
sp.a kaartte dit probleem de voorbije maanden verschillende keren aan op de gemeenteraad, en is dan ook tevreden met de aandacht die dit thema nu krijgt via de oprichting van een taskforce.
2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreVoor sp.a is een nieuwe basisschool in de Molenborre (Sint-Laureins-Berchem), zoals het Leeuwse gemeentebestuur voorstelt, evenwel geen prioriteit. “Met een school in Sint-Laureins-Berchem los je de problemen in de meer verstedelijkte wijken niet op. Integendeel, je verplicht kinderen dan om dagelijks naar de andere kant van de gemeente te trekken om naar school te gaan”, aldus Van Vooren. “De herinrichting van de Molenborre is voor sp.a hoogstens een tijdelijke maatregel, als er werkelijk geen andere mogelijkheden zijn om op korte termijn een capaciteitsuitbreiding te realiseren op andere plaatsen”.
Als zou blijken dat er op termijn ook in Vlezenbeek, Oudenaken of Sint-Laureins-Berchem nood is aan bijkomende capaciteit, pleit sp.a ervoor om in Vlezenbeek op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor een nieuwe gemeentelijke basisschool. “Dat is niet alleen beter op het vlak van mobiliteit, maar het zorgt er ook voor dat in Vlezenbeek opnieuw levensbeschouwelijk neutraal onderwijs wordt aangeboden –iets waar wij als sp.a veel belang aan hechten”.
Voor sp.a is het alvast duidelijk dat de Leeuwse meerjarenbegroting zal moeten worden bijgesteld om investeringen in capaciteitsuitbreiding mogelijk te maken. “De begroting voorziet 350.000 euro investeringen in de Molenborre. De verkoop van ‘Puur Natuur’ in Oudenaken moet 290.000 euro opleveren. Met een netto-investering van amper 60.000 euro zie ik echt niet in hoe we dit probleem structureel gaan oplossen”, besluit Van Vooren.

%d bloggers liken dit: