SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 16 december 2013 kwam de Raad van Bestuur van de nieuwe PEVA-vzw Cultuurcentrum Coloma voor de eerste keer bij elkaar.
2013-12-16-raad-van-bestuur_PEVA_02
Zij verkozen Jeroen Tiebout en Loes De Dobbeleer als ondervoorzitters. Voorzitter is schepen van Cultuur Jan Desmeth
De Raad besprak een eerste maal een ontwerptekst van beleidsnota, die de richting moet geven, waarbinnen het eigen aanbod de komende jaren zou moeten evolueren. Ambitieus maar zonder concurrentie aan de eigen verenigingen aan te doen!
De doelstelling is om deze beleidsnota tegen de zomer van 2014 klaar te hebben.
Tevens keurde de Raad van Bestuur twee reglementen goed, waarbinnen CC Coloma ondersteuning kan bieden aan verenigingen, die iets willen organiseren, dat net boven hun eigen financiële draagkracht zou gaan. Een open, transparant en financieel ondersteunende hefboom, waar alle verenigingen op gelijke voet behandeld worden, was het uitgangspunt.
Jan Desmeth:”als nu ook de gemeenteraad van 19 december 2013 deze reglementen goedkeurt, kunnen we vanaf 01.01.2014 echt van start gaan. De basis is gelegd.”
2013-12-16-raad-van-bestuur_PEVA_01 2013-12-16-raad-van-bestuur_PEVA_03

%d bloggers liken dit: