vereniging-in-de-kijker_VVPV-PajottenlandSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor veel verenigingen start in september het werkjaar 2013-2014. Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.

vandaag “ VVPV-Pajottenland “

VVPV-Pajottenland, is een afdeling van de Vlaamse Vasteplantenvereniging vzw, VVPV, een vereniging van en voor liefhebbers van (sier)tuinieren, in het bijzonder met vaste planten. Dat zijn planten die (meestal) in de winter verdwijnen, maar ieder voorjaar weer opnieuw opkomen. Maar natuurlijk komen ook rozen, bollen, eenjarigen en heesters af en toe aan bod.
De vereniging werd opgericht in 1992. Ze telt momenteel ongeveer 1550 leden, verspreid over heel Vlaanderen. Er is ook een afdeling in uw streek, VVPVPajottenland.
VVPV-Pajottenland organiseert maandelijks voordrachten van september t/m april in het kasteel van Coloma, gewoonlijk op vrijdagavond om 20.00u.
In de zomermaanden en soms ook in september trekken we er zelf op uit: éénmaal een dagreis per bus naar mooie tuinen verderop in Vlaanderen, Wallonnië of de buurlanden, meerdere keren uitstappen van een halve dag met eigen auto (carpooling). We bezoeken dan tuinen en/of kwekerijen.
Voor alle afdelingen samen geeft de overkoepelende VVPV vier keer per jaar een bijzonder verzorgd tijdschrift uit in kleurendruk op A-4 formaat. Behalve artikelen over planten staan daar steeds ook de activiteiten van de andere regionale afdelingen vermeld, die ook voor u als lid van VVPV-Pajottenland vrij toegankelijk zijn. Ook vindt u er een Open-Tuinkalender van tuinen van leden, terwijl de Groenkalender u de weg wijst naar andere groene activiteiten.
De ‘grote’ VVPV organiseert ook jaarlijks een (korte) meerdaagse buitenlandse tuinreis die voor leden van alle afdelingen toegankelijk is.
Bij sommige kwekerijen, groenwinkels en tuinbeurzen (ingang) krijgt u ook ledenkorting op vertoon van uw lidkaart.
Neem een kijkje op onze website www.vvpv.be om een indruk te krijgen van onze werking! Op vvpv-pajottenland.skynetblogs.be vindt u de activiteiten van onze afdeling.

Het programma van de afdeling Pajottenland tot Nieuwjaar ziet er als volgt uit:

  • 21 september: Bezoek aan de prachtige tuin Foxhill in Anzegem, gevolgd door een bezoek aan boomkwekerij Damien Devos. Carpooling € 6. Ingang tuin €7,50. Inschrijven verplicht.
  • 18 oktober: Voordracht over de plantenrijkdom van Zuid-Afrika door Harry Van Trier, voormalig directeur van Arboretum Kalmthout
  • 15 november: Fotoreportage van Martin Schoukens over de mooiste tuinen van Engeland en Wales.
  • 19 december (bij uitzondering op donderdag): Uw tuin is 30 jaar oud, bomen en struiken worden te groot. Wat gedaan? Tuinarchitect Eric De Waele geeft tips om uw tuin te verjongen zonder aan kaalkap te doen.

Praktische informatie
Lid worden van de Vlaamse Vasteplantenvereniging kan nu door storting van €32 IBAN BE94 7340 2754 8514, BIC: KREDBEBB van VVPV, Steenstraat 33A, 1500 Halle. U bent dan lid voor het najaar van 2013 + heel 2014. Het tijdschrift van september wordt u toegestuurd, samen met uw lidkaart 2013, zodra we uw betaling hebben ontvangen. Bij het maartnummer zit een nieuwe lidkaart voor 2014. Komt u liever eerst eens kijken, dan bent u welkom op onze voordrachten.  Contact: pajottenland@vvpv.be

%d bloggers liken dit: