2013-08-11-tent-HoebelfeestenVLEZENBEEK: – Vanaf vanavond 14 augustus t.e.m. 18 augustus 2013, worden er voor de 34ste maal de HOEBELFEESTEN georganiseerd in de Nederstraat te Vlezenbeek. Via deze weg wil de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw nu reeds informeren over een aantal belangrijke richtlijnen waarmee rekening te houden zijn tijdens dit evenement.

Politie Sint-Pieters-Leeuw: ‘Om een goed en veilig verloop  van de feesten te garanderen, worden er een aantal maatregelen genomen op verkeersvlak.
De grootste ingreep wordt genomen in de Rekerstraat. Teneinde op de Rekerstraat de doorgang voor de hulpdiensten te vrijwaren, zien wij ons verplicht om deze 1 richtingsverkeer te maken.

2013-08-09-omleiding-en-parking_hoebelbike_hoebelfeesten_01Enkel het verkeer komende uit de richting van Sint-Pieters-Leeuw zal toegang krijgen tot de Rekerstraat. Vanuit het centrum zal er geen toegang zijn tot de Rekerstraat . Parkeren is toegestaan in de grasberm langs de linkerzijde van de Rekerstraat. Er wordt tevens toezicht gehouden op het parkeer gedrag zodat de doorgang voor hulpdiensten niet gehinderd wordt. Op de kruising met de Nederstraat voorzien we een Kiss&Ride Zone.
Zowel organisatie als onze diensten zullen streng toezien op het naleven van de verkeersregels. Bij overtredingen zullen wij repressief optreden. Tevens worden er in betrokken straten parkeerverbod geplaatst. Er is één parking voorzien voor de bezoekers, gebruik deze. Hieronder kan u een plan zien met de verduidelijking van de verkeerssituatie.

bron kaart: politie Sint-Pieters-Leeuw
bron kaart: politie Sint-Pieters-Leeuw

Er zijn bewaakte parkings voorzien waar toezicht wordt gehouden door parkeerwachters. Daar staat uw voertuig veilig.

Wat bij noodgevallen?
Spreek indien mogelijk iemand van de organisatie aan. Zij zijn herkenbaar aan zwarte t-shirten met de vermelding HOEBELFEESTEN. Ook de stewards kunnen aangesproken worden. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en zullen u de nodige hulp verschaffen.
Bij medische problemen, kan u de mensen van de organistie aanspreken, dewelke u naar de rode kruis post zullen begeleiden. Wanneer de persoon dewelke medische hulp nodig heeft niet meer tot aan de rode kruis post geraakt, zal de organisatie de hulpverlening tot bij de persoon halen.
Onze diensten zijn ook aanwezig om de veiligheid te garanderen. Bij problemen, kan u ook bij hen terecht.
Wat bij een evacuatie?
Bij een zeer ernstig noodgeval, kan u op richtlijnen van de organisatie, de nooduitgangen gebruiken. De organisatie zal u begeleiden en aanduiden welke nooduitgang u dient te gebruiken. De evacuatieleiden zal duidelijk herkenbaar zijn aan een grote vlag, dewelke u dient te volgen. Hij of zij zal de groep voorgaan en u begeleiden naar een opvangcentrum. Wanneer de hulpdiensten aankomen, gelieve de weg vrij te maken, zodat zij hun werk kunnen doen.

Omdat wij onze hulpdiensten graag op 1 plaats verzamelen bij een grote tussenkomst, wordt de parking aan het kerkhof Vlezenbeeklaan volledig vrijgehouden en ook daar telt parkeerverbod. Wanneer hier een voertuig geparkeerd wordt, zal dit met het oog op het verzekeren van de veiligheid, weggetakeld worden op kosten en risico van de eigenaar.

Bij verdere vragen, kan u steeds terecht bij onze diensten en bij de organisatie.’
Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

%d bloggers liken dit: