SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdgavond, 14 mei 2013, kwam het vernieuwde bestuur van de Cultuurraad voor de eerste maal bij elkaar in kasteel Coloma. Het werd vorige maand door de algemene vergadering van de cultuurraad door de 53 aanwezigen verkozen.
2013-05-16-bestuur-Cultuurraa​d_Sint-Piete​rs-Leeuw_2013
Het nieuwe bestuur bestaat uit 14 leden, zijnde de Hubert Avaux, Roger Troucheau, Liliane Fevrier, Jeanne Van Nechel, Gudrun Debruyn, Katrien Monteyne, Magda Van Cutsem, Willy Arens, Denise Thomaes, Geert De Peyper, Leo Vanderstraeten, Gilbert Pické, Jeroen Tiebout, Guido Vanbelle, Schepen van Cultuur, Jan Desmeth, en cultuurfunctionaris Dennis Deneulin, wonen deze bestuursvergaderingen bij als vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de diensten.

In de nieuwe bestuursploeg zitten 5 nieuwkomers, zijnde Geert De Peyper afgevaardigde Fifty One, Willy Arens afgevaardigde Landelijke Gilde Oudenaken, Katrien Monteyne afgevaardigde Vrouw & Maatschappij, Guido Vanbelle afgevaardigde Vlaamse Vleugels en Jeroen Tiebout afgevaardigde Kon. Harmonie St-Lutgardis.

Voorzitter Hubert Avaux, en secretaris Roger Troucheau werden herverkozen. Geert De Peyper is de nieuwe ondervoorzitter.

Hubert Avaux, voorzitter cultuurraad : “Ik ben heel blij en ook wel fier dat ik opnieuw verkozen werd als Voorzitter. Ik ben gemotiveerd om de volgende zes jaar mijn laatste termijn als voorzitter op te nemen. Mijn wens is dat de strubbelingen, die er in de vorige jaren waren met de politiek, kunnen vermeden worden. Op dat vlak is de start alvast een duidelijke blijk van hernieuwd vertrouwen. Ik heb schepen van cultuur Jan Desmeth al een paar keren horen verwijzen naar Félicien Bosmans zaliger. Ik ben ervan overtuigd dat de sterke samenwerking uit die periode opnieuw een plaats zal krijgen in onze mooie gemeente”.

Jan Desmeth, schepen van cultuur : “Ik ben vooral heel blij dat er 53 aanwezigen waren op de algemene vergadering van de cultuurraad. Het toont aan dat er een sterk en bloeiend verenigingsleven is in onze gemeente dat daarenboven ook wil meewerken aan het globale cultuurbeleid. Dit verenigingsleven is en blijft onontbeerlijk om het sociale weefsel te behouden en nog verder te versterken. Tenslotte verwelkom ik met veel genoegen de nieuwkomers in de Raad van Bestuur. De combinatie van ervaring en vernieuwing is een mix, die noodzakelijk is om een succesvolle werking te hebben”.

%d bloggers liken dit: